Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS-ballastwaterdiensten nemen ballastwatermonsters als onderdeel van ons dienstenpakket voor het waarborgen van een veilig zeemilieu. Bel ons team vandaag nog.

In het ballastwater dat op schepen wordt gebruikt kunnen ongewenste zee- en micro-organismen meereizen die schade aan inheemse ecosystemen kunnen toebrengen. Het kan ook worden verontreinigd en viswateren vervuilen met sediment en stilstaand vervuild water. Een uitvoerige analyse van ballastwatermonsters is de enige manier om te garanderen dat uw zeetransportacitiviteiten op een schone en veilige manier worden verricht.

Onze mobiele laboratoria voor het bemonsteren van ballastwater zijn gestationeerd in zeehavens over de hele wereld en worden ondersteund door testlocaties zodat u snel resultaten hebt. Wij werken uitsluitend met de nieuws bemonsteringsapparatuur - zoals handbediende kabel- of haspelsamplers en isokinetische on-board bemonsteringssystemen - zodat we ook op de lastigste locaties altijd het juiste instrumentarium bij de hand hebben.

Wij nemen monsters van uw ballastwater als eerste stap van een uitvoerige analyse als een van de vele kosteneffectieve methoden die we u bieden om vervuiling van het zeewater te helpen voorkomen. Ballastwatermonsters worden geanalyseerd op de volgende basisparameters: temperatuur, zoutgehalte, organische materie, chlorofyl, looswater en sediment, zoö- en fytologisch plankton Wij kunnen het water onderzoeken op gezond plankton en levende zee-organismen volgens internationale milieunormen.

De uitkomsten worden met behulp van de nieuwe beeldtechnologie gepresenteerd en u kunt onze verslagen gebruiken om aan te tonen dat u volgens alle vrijwillige en verplichte regels en richtlijnen voor de omgang, de behandeling en de ontsmetting van ballastwater hebt gehandeld.

Wij kunnen ook een onafhankelijke toetsing van de resultaten, de kosten/batenverhouding en de veiligheid van commerciële technologieën en biologische behandelingsmethoden voor ballastwater uitvoeren. Onze analyses geven inzicht in het ontwerp en de werking van waterbehandelingsmethoden zodat u het milieu minimale schade toebrengt, kosten in de toekomst vermijdt en overzicht houdt over de omgang met ballastwater.

Wij hebben over de hele wereld monsterafname- en testlaboratoria, zodat u nooit ver verwijderd bent van onze geaccrediteerde en internationaal vermaarde laboratoria. Bel vandaag nog ons team voor een ballastwaterbeheerplan dat aan de eisen van uw vloot voldoet.