Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Bel vandaag nog met het milieuteam van SGS om te zorgen dat uw afvalwateremissie niet van invloed is op het milieu en het natuurlijke water.

We maken gebruik van biotische indexmonsters om te testen op organismen in het natuurlijke water (rivier, meer) en afzettingen, om de waterkwaliteit en eventuele saneringsbehandelingen te bepalen.

Biodiversiteit in waterstromen is een teken van een gezonde omgeving. Waar de watervoorziening aangetast is door vervuiling, varieert de aanwezigheid van verschillende organismen, afhankelijk van hun weerstand tegen vervuiling. Het meten van de aantallen van deze soorten vormt de basis van biotische indexidentificatie. Waar fysicochemische analyses een recente vervuiling aantonen, zijn de biotische indices een kenmerk van vervuiling op de lange termijn.

Biologische gegevens kunnen complex en moeilijk te analyseren zijn. Door gebruik te maken van technieken zoals biotische indices kunnen we u nauwkeurige gegevens overleggen die eenvoudig te lezen zijn.

We gebruiken biotische indices voor het identificeren en beoordelen van:

  • de aanwezigheid van ongewervelde dieren, Oligochatea, diatomeeën en fytoplankton
  • de invloed van lozing van afvalwater 
  • de gezondheid van aquatische ecosystemen

Onze milieuteams hebben ervaring in een brede reeks biologische diensten. Als onze resultaten wijzen op verstoring van een ecosysteem, kunnen we ecologische onderzoeken uitvoeren en een reeks oplossingen voor de problemen aanbieden.

Met onze geaccrediteerde teams en internationaal erkende laboratoria kunnen we u helpen te voldoen aan alle nationale en internationale regelgeving betreffende zuiver water en het minimaliseren van lozing van afval van uw industriële activiteiten.

Bel vandaag nog met ons team voor meer informatie over hoe we u kunnen helpen te zorgen voor een schone wateraanvoer en een milieubeheersplan waarmee uw bedrijfsactiviteiten geoptimaliseerd worden.