Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS maakt gebruik van hypermoderne technologie en software om u een gedetailleerde analyse en interpretatie van uw milieu-effecten te kunnen bieden.

We benutten de nieuwste modelleringstechnologie om de resultaten optisch weer te geven zodat u duidelijk prioriteiten voor bereiken binnen uw milieubeheerplan kunt aangeven.

Onze bodemverontreinigingsdeskundigen voeren diepgaande wateronderzoeken uit om het migratietraject van verontreinigende stoffen door uw locatie te bepalen. We benutten meerlaagse grondwater modellering om het gedrag van verontreinigende stoffen in uw grondwater te simuleren. We interpreteren de bevindingen en gebruiken de nieuwste modelleringssoftware om bereiken waar actie of sanering nodig is weer te geven.

Onze interpretatie- en modelleringsdiensten leveren u het onafhankelijke bewijs dat uw onderneming nodig heeft om te voldoen aan vereiste reguleringen en om actie te ondernemen ter beperking van uw milieubelasting. Bel vandaag nog met ons deskundige team voor meer informatie.