Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Een historisch onderzoek van uw locatie is de eerste essentiële stap om de noodzakelijke informatie te verkrijgen voor een efficiënt en kosteneffectief project. Bel de deskundigen van SGS vandaag nog om het proces voor uw locatieonderzoek te beginnen.

Voorafgaande aan de oriëntatie of het 'eerste-stap'-onderzoek van uw locatie moet u een compleet overzicht hebben van de geschiedenis van uw locatie. Dat is van essentieel belang voor het welslagen van uw onderzoek naar de verontreiniging van uw bodem of grondwater. Een historisch onderzoek reduceert het risico dat een onvolledig oriënterend onderzoek wordt uitgevoerd aanzienlijk.

De meeste historische onderzoeken bevatten ook documentatie van alle bestaande papieren en plannen in verband met de locatie. Maar de gegevens zijn vaak onvolledig en onvoldoende, vooral bij verlaten locaties, stilgelegde bedrijfslocaties of zelfs bepaalde nieuwe locaties. Daarom nemen wij een extra 'interview'-fase in onze benadering van historische onderzoeken op.

Door de beschikbare gegevens te onderzoeken, kunnen wij de geschiedenis van de locatie reconstrueren en de verschillende activiteiten die op de locatie plaatsvonden aan het licht brengen. Hierdoor kunnen wij onze toekomstige onderzoeken voor risicobeoordelingen richten op de voornaamste punten.

Bij de documentatiefase hoort ook consultancy:

  • Administratieve archieven: kadaster en grondboek, oude operatieve of milieuvergunningen, eventuele politieberichten of oude kaarten van landgebruik
  • Cartografische archieven: topografie, geologie, pedologie, hydrogeologie, natuurlijke omgeving, oude luchtfoto's of satellietopnames
  • Operatieve archieven: oude industriële plannen, oude landontwikkelingsprojecten en ondergrondse netwerkvoorzieningen

De interviewfase heeft als doel zoveel mogelijk gedetailleerde informatie te verzamelen uit getuigenissen over activiteiten in het verleden van de locatie. We ontmoeten voormalige medewerkers van ondernemingen, de voormalige milieudiensten of operationele managers en leden van externe dienstverleners aan de locatie.

Na onze onderzoeken stellen we een unieke oplossing voor bij elk historisch onderzoek. Dit voorziet u van documentatie en veldonderzoek. U bent verzekerd van een aangepaste en volledige interventiestrategie die u kunt volgen en kunt toekomstige kosten verminderen door onverwacht vervuilde zones te vermijden die u pas in een later stadium zou ontdekken.

Bel ons team vandaag nog en onderneem stappen om uw historisch onderzoek te beginnen en meer te weten te komen over uw locatie.