Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Oppervlaktewateronderzoeken van SGS stellen het behoud van natuurlijke bronnen zeker door u waterkwaliteitsonderzoek en analyses te leveren.

Onze mobiele wateronderzoekslaboratoria kunnen naar iedere locatie reizen voor het snel uitvoeren van wateranalyses om de kwaliteit van uw oppervlaktewater vast te stellen. We analyseren de samenstelling van uw water door te kijken naar de chemische, biochemische en microbiologische eigenschappen. Met behulp van apparatuur van topklasse en specialistische computersoftware kunnen we de resultaten duidelijk illustreren om u te laten zien welke verontreinigde zones aangepakt moeten worden. Onze laboratoria zijn geaccrediteerd conform nationale en internationale kwaliteitsnormen en worden erkend door de bevoegde overheidsinstanties. We werken alleen maar met de nieuwste veiligheidsnormen.

Onze brede reeks laboratoriumtesten kunnen gebruikt worden ter voorbereiding op milieu-audits en impactsonderzoeken. De analyses ondersteunen de ontwikkeling van een waterbeheerplan dat aansluit op uw wensen. We kunnen u ook helpen afvalwaterproblemen op te lossen. Om te voldoen aan de overheidsvoorschriften voor water, kunt u gebruikmaken van onze rapporten om aan te tonen dat voldaan is aan alle verplichte normen.

Bel ons geaccrediteerde team vandaag nog en stel zeker dat uw watervoorraden veilig en economisch gebruikt worden voor de toekomst.