Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Bij de adenosine-trifosfaattest (ATF) wordt de hoeveelheid bacteriën in water en andere stoffen bepaald. Bel vandaag nog SGS voor een ATF-analyse en vermijd zo bacteriële besmetting met alle kosten vandien.

De ATF-test is een van de microbiologische tests voor het bepalen van de hoeveelheid bacteriën in water en andere stoffen. Omdat ATF een moleculaire en energiebron is die in de omgeving van alle levende cellen voorkomt, kan een ATF-test een goed beeld geven van de hoeveelheid organismen in een testmonster.

De ATF-test is een efficiënte test waarvan de uitkomst snel op het scherm zichtbaar is te maken. Bij al onze laboratoriumanalyses maken we gebruik van de nieuwste, meest geavanceerde appatuur. Bij deze test wordt onder meer de bioluminescentie van het testmonster gemeten. De reactie van ATF met het luciferase-enzym veroorzaakt licht dat met een luminometer gemeten kan worden. De hoeveelheid licht is een indicatie van de hoeveelheid levende organismen in het testmonster.

De uitkomsten van onze ATF-analyse kunnen worden gebruikt om aan de eisen van uw organisatie of verplichte controles te voldoen. Indien nodig kunnen we deze uitkomsten ook gebruiken voor een gezamenlijk uit te voeren reinigingsoperatie. Al onze diensten zijn op uw specifieke eisen toegesneden en kunnen u helpen bij het beheersen van uw bedrijfsrisico's, het verbeteren van de efficiency in uw bedrijf en van uw goede naam.

Bacteriële verontreinigingen zijn een ernstige bedreiging voor de werkomgeving en de gezondheid en kunnen uw producten, drink- en koelwater en ook bij de productie vrijkomend afval aantasten. Een proactieve aanpak en een duidelijk bewakings- en controleplan betekenen schoon produceren en concurrentievoordeel voor uw bedrijf. Hoe zekerder u bent van de veiligheid van uw producten, hoe eerder ze op de plank staan. Onderneem daarom positieve actie en bel vandaag nog ons ATF-analyseteam.