Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Aan de hand van monsters van uw bodem en water karakteriseert SGS de koolwaterstoffen, een forensische milieutest waarmee we lekkages van petroleum in bodem, sedimenten, water en lucht kunnen evalueren.

Bel vandaag met ons team van experts voor een evaluatie.

Koolwaterstoffen zijn organische stoffen die voornamelijk aangetroffen worden als natuurlijk aanwezig in energiebronnen (petroleum en aardgas) en in biomassa, zoals plantenmateriaal. Koolwaterstoffen die gevonden worden als gevolg van milieuvervuiling, olielekkages, pijpleidinglekkages en vervuilde industriële locaties kunnen geanalyseerd worden aan de hand van karakterisering van koolwaterstoffen. Met deze test bepalen we de bron, leeftijd en het soort olie- of petroleumvervuiling.

Aan de hand van de nieuwste analyseapparatuur gebruiken we deze geochemische methode om de lekkage van petroleum vast te stellen. Aan de hand van onze rapporten kunt u:

  • De bron van de vervuiling identificeren (uw site of een aangrenzende locatie)
  • Het tijdsverloop van de vervuiling achterhalen (als u bijvoorbeeld een voorheen gebruikte industriële locatie hebt overgenomen)
  • Onderscheid maken tussen vervuilende stoffen uit olie en petroleum en biogene bronnen als plantenmateriaal

Voor deze techniek wordt gebruik gemaakt van hoge resolutie capillaire gaschromatografie met een vlamionisatiedetector. Deze methode biedt gedetailleerde informatie die niet verkrijgbaar is via andere methoden, waaronder veroudering, verwering, alkaanverdeling, biomarkers, verdeling van polycyclische aromatische waterstoffen en onbekende chemische verontreinigingsstoffen.

Onze analyses kunnen gebruikt worden om de verantwoordelijkheid voor de vervuiling uit te zoeken of om de beste saneringstechnieken te bepalen.

Begin vandaag met de analyse van uw locatie en bel met ons forensisch milieuteam.