Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Om er zeker van te zijn dat uw installaties en processen geen lage concentraties metalen laten lekken in het milieu, kan SGS een metaalsporenanalyse voor u uitvoeren om na te gaan waar in uw onderneming eventuele gevaren dreigen. Bel vandaag nog met ons deskundige team.

Sporen van metalen, zelfs in geringe concentraties, kunnen het milieu verontreinigen als gevolg van een aantal industriële of chemische processen. Amalganen, pijpleidinglasnaden, metalen coatings en andere componenten kunnen alle kleine hoeveelheden metaal in water of bodem lekken. Ze kunnen ook in de voedselketen dringen – zo kan kwik zich bijvoorbeeld ophopen in schaal- en schelpdieren – waar ze de volksgezondheid kunnen schaden.

Onzemetaalsporenanalyseenmetaalspeciatiekunnen potentiële probleemgebieden in uw onderneming vaststellen en u helpen een plan te ontwikkelen dat toekomstige risico's beperkt.

Wij beschikken over de ervaring om oplossingen te leveren voor on- of off-site activiteiten. We brengen de omgeving van uw fabriek en de daarin plaats vindende processen in kaart. Met behulp van de nieuwste apparatuur en instrumenten neemt ons team gespecialiseerde analisten milieumonsters uit drink-, rivier- of afvalwater, bodem, sediment of slib, vis en schaal- en schelpdieren.

Onzemetaalsporenanalyse en -speciatiebrengt mogelijke probleemgebieden binnen uw locatie aan het licht, met behulp van hypermoderne technieken zoals inductive coupled plasma – hoge-resolutiemassaspectrometrie. Onze rapporten geven u een beter inzicht in welke vorm geringe concentraties metalen zich ophopen en hoe deze bij uw productieprocessen vrijkomen. Bovendien onderzoeken wij de aanwezigheid van metaalsporen om te kunnen specificeren in welke vorm het metaal aanwezig is en zo de biobeschikbaarheid en ecotoxicologische effecten te kunnen beoordelen.

Wij kunnen onderzoek doen naar sanerings- en verwijderingsmethodes passend bij uw prioriteiten. Neem vandaag nog contact op met ons team specialisten om te helpen uw processen efficiënt en veilig te houden.