Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Over

Start

20 mrt 2013, 13:00

Einde

20 mrt 2013, 18:00

Locatie evenement

Rotterdam, Nederland

Op 20 maart 2013 organiseert de Betonvereniging in het zalencomplex Het Kasteel van Sparta,
Rotterdam, een studiemiddag over onderzoek aan bestaande constructies.

Deelname aan deze studiemiddag wordt gewaardeerd met 2 KE/PE punten.

Exposeren
Tijdens deze studiemiddag is tevens gelegenheid uw bedrijf te presenteren door middel van een stand in de ontvangst- en presentatieruimte. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.


De technische levensduur van een betonconstructie is vaak vele malen groter dan de economische
levensduur van de onderneming die de constructie exploiteert. Slopen en nieuw bouwen bleken
jarenlang nochtans stukken goedkoper dan aanpassen en hergebruiken.
Maar de economische hoogtijdagen waarin die aanpak te rechtvaardigen was, liggen vandaag de
dag ver achter ons. Ook zijn we ons er steeds meer van bewust dat duurzaam bouwen begint met
hergebruik van de bestaande voorraad. En dus wordt van steeds meer constructies onderzocht of
een tweede leven technisch én economisch mogelijk is.

Een dergelijk onderzoek begint met het in kaart brengen van de actuele staat van de constructie.
In veel gevallen is weinig tot geen informatie meer beschikbaar van het gebouw en is het allereerst van belang de bestaande toestand, dimensies, materiaalkwaliteiten en wapening vast te stellen. Hoe kunnen we de bestaande constructie kwalificeren? Welke instrumenten hebben we daarvoor in handen? Gaat het om destructief of niet-destructief onderzoek?
Vervolgens kunnen we aan de hand van de gegevens de bestaande constructie opnieuw modelleren. Zo kan de betondruksterkte worden geclassificeerd en de wapening worden gereconstrueerd om de constructeur in staat te stellen verantwoord een herberekening van de constructie uit te voeren.

In deze studiemiddag over onderzoek aan bestaande constructies, komen de volgende vragen aan de orde.
• Wat is de kwaliteit van het beton en hoe kan dit worden onderzocht?
• Welke wapening is aanwezig, en wat is de betondekking?
• Hoe is de configuratie van de (voorspan)wapening?
• In hoeverre is de (voorspan)wapening gecorrodeerd?
• Waar komen de defecten (holtes, onthechtingen, scheuren) voor?
• Is er hechting tussen het beton en de ondergrond (zoals bij stalen bruggen met betonnen overlaging)?
U krijgt toelichtingen over onder meer potentiaalmetingen, radar, impact echo, beoordeling van
de druksterkte en de relevantie voor de constructeur. Deze studiemiddag wordt afgesloten met
een discussie onder leiding van dagvoorzitter Toine van Casteren.

Programma
13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Opening
Toine van Casteren (B|A|S)
Voorafgaand aan renovatie, herstel of uitbreiding van bestaande gebouwen en civiele kunstwerken
wordt meestal zoveel mogelijk informatie van de betonconstructie verzameld. Daarbij kan nader
onderzoek aan de constructie nodig zijn. Het is dan van belang om beschadigingen en overlast te
voorkomen. Niet-destructief onderzoek biedt hier veel mogelijkheden voor.

13.40 uur Onderzoeksmethoden voor bestaande constructies
Joop Bovend’Eerdt (B|A|S)
Onderzoek (al dan niet destructief) aan bestaande betonnen constructies heeft voornamelijk plaats
om twee redenen:
1. Er is twijfel over de gerealiseerde kwaliteit van de betonconstructie, met name in de eerste
levensfase.
2. Er zijn onvoldoende materiaalgegevens bekend, vooral in de fase dat verandering van gebruik
wordt overwogen en belastingen op de constructie veranderen.
Hoe kunnen we de constructie aan de hand van meetgegevens kwalificeren en wat is de relevantie
voor de constructeurs?

14.20 uur Potentiaalmeting
Edward Ermens (Nebest)
Corroderende wapening wordt opgespoord met een zogenoemde halfcel-potentiaalmeting. Door
deze meting wordt vastgesteld of en op welke plaats er een risico is op wapeningscorrosie. Een
referentie-elektrode (halfcel) wordt elektrisch verbonden met het wapeningsstaal (semi-destructief).
Vervolgens wordt de halfcel met een waterverzadigde spons op verdachte plaatsen over
het betonoppervlak verplaatst langs een meetgrid en wordt de potentiaal op het betonoppervlak
gemeten. De vochtsituatie in het beton heeft invloed op de hoogte van de meetwaarden. Daarom
moeten de meetresultaten door een specialist worden beoordeeld en geïnterpreteerd.

15.00 uur Koffie- theepauze


15.30 uur Radar
Theodoor Gijsbers (SGS Intron)
Een radar zendt radiogolven uit en ontvangt de gereflecteerde radiostraling via een antenne. Uit
de ontvangen reflectie wordt een aantal gegevens van het reflectievlak bepaald ten opzichte van
die radar, zoals richting en afstand. Het afgelopen decennium heeft de ontwikkeling van radar in
de toepassing van het detecteren van wapening in betonconstructies een grote vlucht genomen.
Radarreflecties worden softwarematig geïnterpreteerd en vertaald tot grafische twee- of driedimensionale afbeeldingen met een indicatie van de wapeningsconfiguratie.

16.10 uur Impact echo
Willy Peelen, TNO
Impact echo en impulse response zijn methoden om holle ruimte(n) en onthechting(en) in betonconstructies te lokaliseren. Beide technieken zijn gebaseerd op een drukgolf die in het beton ontstaat door de impact van een klap met een hamer (impulse echo) of kleine bolletjes (impulse response). De keuze is afhankelijk van de dikte en stijfheid van de betonconstructie. Met deze methode is het mogelijk constructies uit verschillende lagen, zoals vloeren in combinatie met dekvloeren en ondergrond, te beoordelen.

16.50 uur Discussie over NEN-EN 13791
Toine van Casteren (B|A|S)
We hebben diverse mogelijkheden om metingen aan beton te verrichten en op die wijze de actuele
druksterkte van het beton te bepalen. Maar kunnen we er vervolgens ook mee rekenen? In
NEN-EN 13791 is beschreven hoe we de betondruksterkte kunnen bepalen op basis van verkregen
meetwaarden met de terugslaghamer in combinatie met een beperkt aantal destructieve beproevingen
van de betondruksterkte. Hierover bestaat de nodige discussie. Welke argumenten zijn
steekhoudend?

17.30 uur Borrel
18.00 uur Sluiting