Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Over

Vanuit de markt bestaat daarom de behoefte om een betrouwbaar, vergelijkbaar, onafhankelijk en relevant milieuprofiel (Environmental Product Declaration) op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) van een bouwproduct te kunnen vaststellen en periodiek te verifiëren. SGS INTRON is in samenwerking met andere certificatie-instellingen in de bouw bezig een beoordelingsrichtlijn (BRL) te ontwikkelen die in deze behoefte moet voorzien. Op woensdag 21 mei 2014 organiseert SGS INTRON een workshop om de ontwikkelingen op het gebied van de BRL EPD toe te lichten en met u te bediscussiëren.

Start

21 mei 2014, 13:00

Einde

21 mei 2014, 17:30

Locatie evenement

Sittard, Nederland

Vanuit de markt bestaat de behoefte om een betrouwbaar, vergelijkbaar, onafhankelijk en relevant milieuprofiel (Environmental Product Declaration) op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) van een bouwproduct te kunnen vaststellen en periodiek te verifiëren. SGS INTRON is in samenwerking met andere certificatie-instellingen in de bouw bezig een beoordelingsrichtlijn (BRL) te ontwikkelen die in deze behoefte moet voorzien.

Uit de openbare kritiekronde op de concept versie van de BRL zijn veel vragen en opmerkingen naar voren gekomen. Deze vragen willen we graag terugkoppelen naar de markt om zodoende een BRL te ontwikkelen met een breed draagvlak. Samen met belanghebbenden willen we kijken of en hoe de waarde van een geverifieerde EPD kunnen vergoten, zonder grote toename van administratieve lasten. Een geverifieerde EPD zou een belangrijk voordeel kunnen hebben ten opzichte van niet geverifieerde EPD’s. Van de andere kant mag de BRL EPD geen handelsbelemmering opleveren. Daarnaast moeten synergie-effecten met bestaande certificatieregelingen nader uitgewerkt worden.

Op woensdag 21 mei 2014 organiseert SGS INTRON een workshop om de ontwikkelingen op het gebied van de BRL EPD toe te lichten en met u te bediscussiëren.

We willen u hiervoor graag uitnodigen. De kosten voor deze workshop bedragen € 50,- ex BTW

Locatie: SGS INTRON, Dr. Nolenslaan 126, Sittard

Programma

13: 00 – 13:30 uur Ontvangst
13:30 – 14:00 uur Recente relevante ontwikkelingen op gebied van EPD in Nederland en Europa, (Ulbert Hofstra, SGS INTRON)
14:00 – 14:20 uur Meerwaarde van certificering van EPD (Erik Hoven, SGS INTRON certificatie)
14:20 – 14:40 uur Behoefte aan betrouwbare milieu-informatie in de B&U (Erik Las, Kingspan Unidek)
Pauze
14:50 – 15:10 uur Behoefte aan betrouwbare milieu-informatie in de GWW (Frank Hoekemeijer, Heijmans Wegen)
15:10 – 15:30 uur Behoefte aan betrouwbare informatie in de betonsector (Mantijn van Leeuwen, CRH)
15:30 – 16:30 uur Paneldiscussie met de sprekers

U kunt zich aanmelden via nl.intron.secretariaat@sgs.com met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, BTW-nummer en facturatieadres (indien afwijkend van het correspondentieadres).