Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Veel vliegtuigonderdelen worden ontworpen en gefabriceerd voor een levensduur van 50 jaar of langer. Als gevolg van deze lange levensduur onderkent de lucht- en ruimtevaartindustrie dat correct(e) onderhoud, reparatie en revisie (maintenance, repair, overhaul of MRO) van vitaal belang zijn voor continu veilig gebruik van vliegtuigen.

Als antwoord op deze unieke behoeften hebben belanghebbenden in de lucht- en ruimtevaartindustrie de AS/EN 9110-branchenorm ontwikkeld; ter beheersing van reparatie- en onderhoudsprocedures, kwaliteitsbeheer en de minimum vaardigheden en kwalificaties voor degenen die MRO-procedures uitvoeren.

De AS/EN 9110 norm stelt criteria vast voor bedrijven die vliegtuigonderhoud, -reparatie en -revisie aanbieden op commerciëel-, privé- of militair niveau. Deze norm is ook van toepassing op bedrijven die vliegtuigonderdelen en -componenten produceren en die Parts Manufacturing Approval (Goedkeuring voor fabrikage van onderdelen of PMA) willen verkrijgen van de FAA. AS/EN 9110 vervangt andere wettelijke en contractuele vereisten niet, maar complementeert deze. SGS biedt inspecties voor vliegtuigonderhoud en AS/EN 9110-certificering, tezamen met een aantal belangrijke voordelen:

  • Volledig inzicht in de initiële en voortdurende vereisten van AS/EN 9110 voor uw bedrijf en uw toeleveranciers.
  • Efficiëntere procedures voor documentatiebeheer zullen resulteren in verbeterde efficiëntie en kostenbesparingen.
  • Identificatie van verbeteringsmogelijkheden binnen uw organisatie.

SGS is een toonaangevende organisatie op het gebied van certificering, inspectie en verificatie. Wij bezitten de ervaringsdiepte- en breedte in de lucht- en ruimtevaartindustrie om te kunnen verifiëren dat uw onderhouds-, reparatie- en revisieactiviteiten overeenkomen met AS/EN 9110 vereisten. We zullen er ook voor zorgen dat u de norm en de gevolgen van de norm voor uw operationele procedures begrijpt.

Met een AS/EN 9110-certificering laat u zien dat u zich inzet voor veiligheid en kwaliteit. Werk samen met SGS aan een betrouwbare, uitgebreide certificering die overal in de lucht- en ruimtevaartindustrie wordt erkend.