Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

PK/PD-modellering en simulatiediensten van SGS Exprimo.

De toepassing van modelgebaseerde methoden in medicijnontwikkeling kan ervoor zorgen dat patiënten op efficiëntere wijze toegang krijgen tot nieuwe, veilige en effectieve medicijnen. SGS Exprimo legt de nadruk op kwantitatieve, modelgebaseerde benaderingen die toegepast kunnen worden tijdens elke ontwikkelingsfase van farmaceutische middelen.

Onze deskundigen op het gebied van modellering en simulatie zijn dankzij hun jarenlange ervaring en meest recente software in staat om het aantal mislukte verbindingen, onderzoeksfouten en voor registratie benodigde onderzoeken terug te brengen. We kunnen ondersteuning bieden bij de voorspelling van de verwachte resultaten en het onderzoeksplan optimaliseren, zodat u zo efficiënt en veilig mogelijk te werk kunt gaan. 

Met de modellering en simulatiediensten van SGS Exprimo kunt u profiteren van:

 • De expertise van een gedegen team van meer dan 15 toegewijde wetenschappers
 • Onze gedegen ervaring die we hebben opgedaan in meer dan 300 modellerings- en simulatieprojecten 
 • De allernieuwste technologieën 
 • Ons vermogen om een intense relatie voor de lange termijn op te bouwen met onze klanten

SGS Exprimo-diensten

Onze diensten kunnen een aanvulling zijn op uw eigen modellering en klinische teams of fungeren als standalone dienst. We kunnen u ondersteunen bij regelgevingsgesprekken en zelfs deel uitmaken van een contractonderzoeksdienst. Bij elke stap van het project kunt u rekenen op rapportage die voldoet aan alle reguleringsnormen. Wij verlenen de volgende diensten:

 • Modellering populatie farmacokinetiek:
  • Onderzoeksplan, -analyse en -interpretatie
  • Geavanceerde modelbouw van absorptie/covariabelen
  • Uitgebreide modelevaluatie
 • Geavanceerde PK/PD modellering:
  • Concepten voor onderzoeken en interpretatie van resultaten
  • Baanbrekende modelontwikkeling
  • Uitgebreide modelevaluatie
  • Simulaties gebaseerd op het eindmodel om een vervolgstudie te kunnen ontwerpen
  • PK/PD-modellering voor biologische middelen en antistoffen
  • Preklinische PK/PD-modellering en interspecifieke verschaling
  • Dispositiemodellen van gemedieerd doelmedicijn
 • Modellering van ziekte veroorzakende medicijnen:
  • Mechanistische en empirische modelbouw van ziekten
  • Nieuwe medicijnpositionering op therapeutisch terrein
  • Het verbinden van biomarkers met de klinische uitkomst
  • Nabootsing van het resultaat van klinische proeven
 • Pediatrie:
  • Verschaling/extrapolatie van uitgebreide PK en PD gegevens
  • Simulaties die kunnen helpen bij het onderzoeksplan
  • Pediatric Investigation Plan (PIP) voorbereiding en/of beoordeling
 • Regelgevende consulting/advies met betrekking tot alle aspecten omtrent modellering tijdens het medicijnontwikkelingsproces:
  • Beoordelen van documenten als voorbereiding van een submissie bij een regelgevende instantie
  • Samenvattingen schrijven van M&S werk
  • Deelname aan de mock adviescommissie
 • Individuele training:
  • Basiscursus NONMEM (openbaar of op locatie)
  • Cursus simulatie van klinische proeven (openbaar of op locatie)

SGS Exprimo heeft Simulo ontwikkeld, een in-silico modellerings- en simulatieplatform waarmee simulaties van complexe klinische onderzoeken kunnen worden vereenvoudigd. Simulo biedt een moderne softwareoplossing die farmacokinetische (PK), farmacodynamische (PD) en ziekteprogressiemodellen implementeert in een toegankelijke en gebruiksvriendelijke interface. Dit simulatie-instrument is ontwikkeld om het volgende te onderzoeken:

 • Het tijdsverloop van blootstelling aan het geneesmiddel
 • Respons en resultaat van biomarkers
 • Therapeutische reacties en bijwerkingen die zijn geobserveerd in klinische onderzoeken bij zowel individuen als populaties van proefpersonen

Neem vandaag nog contact op met SGS Exprimo om uit te vinden hoe we kunnen helpen met uw vereisten omtrent PK/PD-modellering en simulatie. 

Ga naar onze SGS Exprimo modellering en simulatie-pagina op www.exprimo.com of neem direct contact met ons op.