Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Het zorgvuldig testen van de fysieke eigenschappen van gesteente en andere grondstoffen is essentieel voor het bepalen van de beste verwerkings- en winningsmethoden voor erts.

SGS verleent wereldwijd uitgebreide fysieke testdiensten voor een breed gamma aan materialen. Wereldwijd levert SGS een volledig spectrum aan fysieke testdiensten overeenkomstig internationaal erkende normen.

SGS-deskundigen werken wereldwijd in uitstekend geoutilleerde laboratoria en faciliteiten om de fysieke parameters van uw monsters te testen. Onze testdiensten omvatten: proefbanktests, stroomschemaontwikkeling en proefinstallatiestudies voor uw monsters:

 • Analyse korrelgrootte
  Korrelgrootteanalyse is een handig en eenvoudig proces dat u de essentiële data verschaft op grond waarvan u weloverwogen beslissingen kunt nemen. Bij korrelgrootteanalyse wordt uw geprepareerde monster gescheiden in deeltjes met een verschillende grootte, via zeven, cyclosizer, laser en een reeks andere bewezen en betrouwbare methoden.

 • Soortelijk gewicht en bulkdichtheid
  "Soortelijk gewicht" is de dichtheid van materiaal in verhouding tot water. Aangezien gesteente bestaat uit verschillende duidelijk te onderscheiden minerale fasen heeft het geen vast soortelijk gewicht. In plaats daarvan komt de "bulkdichtheid" van een bepaald gesteente voort uit het percentage van alle mineralen in een monster, vermenigvuldigd met het soortelijk gewicht van elk van hen afzonderlijk. SGS heeft ruime ervaring met de bepaling van deze parameters, inclusief de identificatie van minerale fasen met behulp van QEMSCAN®.

 • Magnetische scheiding
  Magnetische scheiding is gebaseerd op de verschillen in magnetische ontvankelijkheid van verschillende materialen. Deze gevestigde scheidingsmethode heeft aan populariteit gewonnen dankzij nieuwe hulpmiddelen die het scheidingenbereik breder hebben gemaakt.

 • Elektrostatische scheiding
  Elektrostatische scheiding is een droge scheidingsmethode die gebaseerd is op de reactie van mineraalkorrels bij blootstelling aan hoge spanning of elektrostatische velden. Het proces wordt vooral in de mineraalzandsector toegepast, maar tevens in de tantaal-, tin- en granaatindustrie.

 • Zware vloeistofscheiding (HLS)De scheiding van mineraalzand benut de natuurlijke fysische eigenschappen van de verschillende mineraalsoorten die zich verschillend gedragen onder verschillende omstandigheden. We zijn bijzonder ervaren in verschillende manieren van zware vloeistofscheiding en passen de methode toe die het geschiktst is voor uw monster.

 • Dense Media Separation (DMS)
  Deskundigen van SGS bieden dense media separation-diensten (DMS) voor goud, diamanten en andere edelstenen en zware mineralen met een compleet bediende en toegelaten verwerkingsinstallatie.

 • Soortelijk gewicht-sortering
  Soortelijk gewicht-sortering is de meest voorkomende methode voor het concentreren van mineralen. De hoge efficiency en lage kosten maken soortelijk gewicht-sortering altijd tot de eerste keus in ontwikkelingsprogramma's van stroomschema's.

 • Vermaalbaarheid
  SGS heeft een breed spectrum van slijptestoplossingen voor het ontwerp van een slijpcircuit, optimalisering en productievoorspellingen tijdens de ontwikkelingsfase of bedrijfsactiviteiten. We beschikken over wereldwijde ervaring van grote en klein slijpcircuits, met inbegrip van 's werelds grootste slijpcircuit.

 • Reologie
  SGS-deskundigen passen ultramoderne reologische tests en procedures toe voor de bepaling van de plasticiteit en stroming van stoffen in een reeks industrieprocessen.

Schakel SGS in voor de levering van de nauwkeurige, onafhankelijke fysieke testresultaten die vereist zijn om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen wat betreft stroomschema, verwerking en optimalisering.