Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Het bemonsteren van grondstoffen kan moeilijk zijn en voor de geldigheid van de resultaten van een monster dat verkregen is via een mechanisch monsternamesysteem (MSS), moet aangetoond worden dat het systeem vrij is van bemonsteringsvertekening.

SGS-ingenieurs verrichten vertekeningstests op de nieuwe systemen die wij installeren en op bestaande mechanische bemonsteringssystemen die door anderen zijn geïnstalleerd.

SGS beschikt over de expertise om de problemen die in uw systeem vertekening kunnen veroorzaken, te detecteren en vervolgens deskundig technisch advies uit te brengen over de meest effectieve manier om dit probleem aan te pakken. Wij kunnen ervoor zorgen dat uw MSS monsters levert, die consequent vrij zijn van vertekening. Onze vertekeningstestprocedure in meerdere stappan resulteert in een consistente, betrouwbare beoordeling van de nauwkeurigheid en consistentie van uw systeem.

Nieuwe installaties

SGS heeft een reputatie opgebouwd voor het efficiënt identificeren en verhelpen van fouten in mechanische koolbemonsteringssystemen door middel van vertekeningstesten. Uw nieuwe mechanische bemonsteringssysteem moet worden getest op vertekening voorafgaand aan de definitieve oplevering. SGS-ingenieurs controleren nieuwe systemen en, indien vertekende monsters worden gevonden, brengen ze advies uit over de meest effectieve manier om het systeem aan te passen en de vertekening te corrigeren.

Bestaande installaties

De International Standards Organization (ISO) beveelt regelmatige vertekeningstesten van operationele mechanische bemonsteringssystemen aan. SGS biedt periodieke vertekeningstestdiensten om te verzekeren dat uw systeem consequent representatieve resultaten levert.