Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content
Titel Datum Type
New Vehicle Inspection Nieuwe voertuigen komen vanuit de productielocatie helaas niet altijd zonder schade aan op de bestemming. Wij stellen voor u de schade vast aan voertuigen tijdens transport en helpen met het voorkomen van schade. 26 nov 2020 Business nieuws
Nieuw zorgplichtdocument voor de kunstgrassector Begin 2020 heeft de BNSC een zorgplichtdocument beschikbaar gesteld voor de kunstgrassector met aanbevelingen over de milieuaspecten van kunstgrasvelden. Dit ter voorkoming van verspreiding van microplastics en uitloging van zink in het milieu. Extra aandacht gaat uit naar de zinkadsorptiecapaciteit van onderlagen van kunstgrassystemen. 21 okt 2020 Business nieuws
Product Verificatie van Conformiteit voor export naar Haïti Vanaf 1 oktober 2020 is een Product Verification of Conformity (PVoC) verplicht bij export van goederen naar Haïti. Dit betekent dat de door u geëxporteerde goederen moeten voldoen aan de technische reguleringen en standaarden van het Ministerie van Economie en Financiën in Haïti. 19 okt 2020 Business nieuws
SGS en TCSE bundelen krachten Met ingang van 1 oktober 2020 heeft SGS Nederland BV de activiteiten van Tank & Container Survey Europe BV overgenomen. Daardoor verwachten wij onze klanten nog beter en breder te kunnen bedienen. 13 okt 2020 Business nieuws
Milieuregistratie en -certificering in de sierteelt Duurzame productie en producten zijn de toekomst. Dit geldt ook voor de sierteeltsector. Begin november 2019 maakte Royal FloraHolland bekend dat de veiling eisen gaat stellen aan kwekers op het gebied van duurzaamheid. Alle telers zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om te voldoen aan de milieuregistratie. Het verkrijgen van een milieucertificaat bestaat uit drie stappen: selecteren, registreren en certificeren. 7 okt 2020 Business nieuws
Infrastructurele uitdagingen op het Theemswegtracé In het Rotterdamse Havengebied wordt de Havenspoorlijn verlegd; ookwel het Theemswegtracé genoemd. Het Theemswegtracé is een tracé van circa 4 kilometer in een complex gebied met veel infrastructurele uitdagingen. 28 sep 2020 Business nieuws
FASAH systeemintegratie met SASO SABER Online systeem Per 1 juli is de douane inklaringsportal FASAH gekoppeld aan de SASO SABER portal, met als doel het aanscherpen van de controle of goederen voldoen aan SASO gerelateerde standaarden. 12 jul 2020 Business nieuws
Website gelanceerd over circulair bouwen In de bouwsector ontstaan steeds meer vragen over circulair bouwen. Wat is circulair bouwen nu daadwerkelijk? Wat is een circulair bouwmateriaal? Hoe kan ik voordeel behalen met circulariteit? SGS heeft daarom een nieuwe website opgezet om al deze vragen te beantwoorden. 24 jun 2020 Business nieuws
SGS geaccrediteerd voor chroom-6-onderzoek verfmonsters SGS is nu ook officieel geaccrediteerd voor chroom-6-onderzoek in verfmonsters volgens ISO 17025. Dit bevestigt de betrouwbaarheid van de chroom-6-analyses die we uitvoeren. Opdrachtgevers die alleen met laboratoria werken die een geaccrediteerde analyse kunnen verrichten, kunnen vanaf nu voor al hun chroom-6-analyses bij SGS terecht. 22 jun 2020 Business nieuws
Hightech monitoring eerste constructiedeel van gewapend geopolymeerbeton Mobilis heeft als eerste civiele aannemer in Nederland een constructiedeel van gewapend geopolymeerbeton gebouwd. SGS INTRON heeft een programma opgezet om de tussenwand en een buiten het project gestorte proefwand tien jaar lang te monitoren. 16 jun 2020 Testimonials