Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Hieronder vindt u een overzicht van de eisen t.a.v. specifiek logogebruik. In het algemeen geldt dat:

  • U een goedkeuring dient aan te vragen voor elke uiting met het FSC logo, afkorting of volledige naam (Forest Stewardship Counsel)
  • Het FSC logo minimaal 10 mm groot dient te zijn
  • Er zich geen tekst bevindt in de exclusion zone
  • Het logo een behoorlijke kleur en contrast heeft; en
  • Het ©-symbool de correcte schaal en positie in het logo heeft

Productnamen

Als u FSC in een productnaam opneemt, gebruikt u dan “FSC gecertificeerd” voor de productnaam of FSCTM erna.

Websites/folder etc.

Als u in algemene zin FSC wilt promoten op uw website/briefpapier etc. zonder specifieke tekst te vermelden, gebruik dan onderstaande kenmerken.

Facturatiepapier

Als u op een factuur FSC wilt promoten, gebruik dan onderstaande kenmerken.

In tekst

Als u FSC in de tekst vermeldt moet u de elementen zoals bij Websites/folder etc. vermeld staan gebruiken. De tekst mag niet misleidend zijn of de suggestie wekken dat al uw producten FSC gecertificeerd zijn. Maak altijd duidelijk welke producten in FSC leverbaar zijn! Gebruik niet de term “duurzaam” in relatie tot FSC producten of de herkomst van de FSC producten.