Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Elk jaar worden er door alle organisaties die FSC-gecertificeerd zijn, afdrachten betaald aan FSC International. Deze afdrachten zijn bedoeld om de kosten te dekken die FSC International maakt om het systeem te onderhouden en verder te ontwikkelen. Als certificerende instelling factureren wij dit jaarlijks aan al onze klanten, waarna het rechtstreeks aan FSC International wordt doorbetaald.

De afdracht die betaald moet worden, is gebaseerd op de totale houtomzet van het bedrijf. Er zijn verschillende omzetklassen bepaald en per klasse is er een afdracht vastgesteld. Deze afdrachten zijn per 2009 verhoogd met een bedrag dat afhankelijk is van de omzetklasse. Het principe hierachter is dat de grotere bedrijven ook een grotere afdracht betalen. U heeft hier allen in 2008 een brief over ontvangen. De bedragen zullen pas na afloop van het kalenderjaar aan u worden gefactureerd. U zult dus pas begin 2010 met de nieuwe tarieven worden geconfronteerd wanneer u de factuur over 2009 ontvangt.