Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Zoals u wellicht reeds heeft vernomen uit eerdere persoonlijke communicatie van SGS aan alle PEFC gecertificeerde bedrijven, heeft per 8 september 2008 PEFC Nederland officieel de taken overgenomen van de PEFC-Council in Geneve. Dat maakt het voor bedrijven in Nederland een stuk gemakkelijker contact op te nemen met PEFC. Daarnaast hopen we dat dit een positieve stimulans kan betekenen voor de handel in PEFC-producten in Nederland.

Vanaf deze datum heeft PEFC Nederland tevens de administratie en overige zaken uit handen genomen van de PEFC-Council. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken m.b.t. promotie, logogebruik en vragen van certificaathouders. Dat betekent tevens dat de afdrachten die SGS altijd in naam van de PEFC-Council inde, nu moeten worden geïnd namens PEFC Nederland.

U heeft in 2008, indien u PEFC gecertificeerd bent, een bericht ontvangen waarin de hoogte van deze tarieven voor 2009 bekend zijn gemaakt.

Evenals bij FSC krijgt u de afdrachten van PEFC altijd gefactureerd na afloop van het kalenderjaar. Omstreeks januari 2010 kunt u dus een factuur van SGS verwachten waarin wij de nieuwe tarieven van PEFC Nederland over 2009 zullen doorberekenen. Tot 1 januari 2008 zullen de afdrachttarieven dus niet worden verhoogd.