Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Wij willen u van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse bijeenkomst voor FSC - en PEFC - certificaathouders. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op vrijdag 6 maart 2009 vanaf 13:00 uur in hotel De Bergse Bossen te Driebergen. U heeft hierover van ons al eerder een persoonlijke brief mogen ontvangen. Indien u besluit zich aan te melden, zult u naast de agenda tevens een routebeschrijving van ons ontvangen. De kosten bedragen slechts 50 Euro ex BTW per persoon.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de FSC - en PEFC - certificering. Als gastspreker zullen optreden de heer Johan Vlieger van PEFC Nederland en de heer Arjan Alkema van FSC Nederland.

Wij zijn voornemens om, na de algemene introductie, twee subsessies te houden; één specifiek voor de timmerindustrie en handel, waarin we ingaan op de ontwikkelingen m.b.t. Controlled Wood. De tweede subsessie zal zich met name richten op de grafische sector. Hierin zal bijvoorbeeld meer aandacht zijn voor de eisen ten aanzien van logogebruik.

Zoals bij eerdere bijeenkomsten gebruikelijk, zullen wij ook dit keer besluiten met een hapje en een drankje.

U kunt zich aanmelden via email ondervermelding van naam bedrijf en na(a)m(en) deelnemers. Wij verzoeken u vriendelijk dit voor 20 februari aan ons te melden i.v.m. de voorbereidingen die we dienen te treffen. Wij ontvangen ook graag specifieke vragen of cases van uw kant, daar kunnen we dan van te voren op inspelen. Ook deze kunt u sturen naar het algemene email adres. Heeft u vragen over de bijeenkomst of u wilt zich telefonisch aanmelden belt u dan met ons kantoor via 0181-693283.

We hopen u te ontmoeten op 6 maart!