Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Het komt nog wel eens voor dat bedrijven niet op de hoogte zijn van bepaalde onderdelen van de standaard. Allereerst is dit natuurlijk vervelend tijdens de audit, omdat er dan vaak tekortkomingen ontstaan die voorkomen hadden kunnen worden. Verder komt dan wel eens het argument naar voren dat de auditor van SGS het betreffende punt nooit heeft verteld of hier over heeft bericht.

In dit kader is het goed om te weten dat elk bedrijf de eigen verantwoordelijkheid heeft om de regels te kennen en om de kennis hiervan te onderhouden. SGS kan dan ook nooit aangesproken worden op het gegeven dat bepaalde onderdelen niet verteld zijn. Natuurlijk doen wij ons best om zoveel mogelijk de voor u relevante onderdelen te bespreken tijdens de audit en houden we u ook door middel van bijvoorbeeld de nieuwsbrieven op de hoogte. Maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een bepaald onderdeel niet of slechts beperkt besproken wordt. Het is daarom belangrijk dat de verantwoordelijke personen binnen het bedrijf op de hoogte zijn van de regels die gelden bij de betreffende certificering en dat zij hun kennis verspreiden binnen het bedrijf.

Bij overdracht van de functie van eindverantwoordelijke voor de certificering komt het voor dat de opvolger nauwelijks op de hoogte is van de geldende regels. Hierdoor ontstaan vaak onnodige tekortkomingen. Zorg dan ook dat uw opvolger goed ingelicht is, want u voorkomt hiermee dergelijke problemen. De eisen van bijvoorbeeld de FSC CoC standaard stellen dat het personeel voorgelicht moet zijn en dat van deze voorlichting/training registraties bijgehouden moeten worden. Op deze manier kunnen wij tijdens audits ook zien dat het personeel voorgelicht is en dat de risico’s bij het in stand houden van de Chain-of-Custody geringer zijn.