Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Omtrent uitbesteding wil er nog wel eens verwarring ontstaan. Wanneer gelden er hier regels voor? Geldt dat voor elke FSC order? Wanneer dient SGS eerst het bedrijf waar wordt uitbesteed te bezoeken? Enzovoorts. De nieuwe FSC CoC standaard geeft heel duidelijk aan dat wanneer een proces bij een derde plaatsvindt en het eigendomsrecht bij het gecertificeerde bedrijf blijft liggen, er sprake is van uibesteding. Er gelden dan kort samengevat een aantal regels:

  1. Er dient een overeenkomst gesloten te zijn die op zijn minst regelt dat de certificeerder van het bedrijf dat uitbesteedt, de loonwerker mag bezoeken voor controle op registraties, kennis van personeel voor zover nodig, fysieke scheiding en identificatie.
  2. Bij elke eerste uitbesteding van een proces bij een loonwerker dient dit vooraf gemeld te worden bij SGS. Dat kan per e-mail via bijv. Email . Wij kunnen dan aangeven of het uitbestede proces zonder bezoek vooraf door SGS kan plaatsvinden. Dat hoeft alleen bij de eerste keer dat een proces wordt uitbesteed bij een niet FSC gecertificeerde loonwerker. Is de loonwerker wel FSC gecertificeerd, dan hoeft er geen uitbestedingsovereenkomst te zijn gesloten en vervalt de meldingsplicht.
  3. Als er sprake is van labeling door de loonwerker dient in de overeenkomst (zie 1) te zijn opgenomen dat het te gebruiken label alleen op de FSC producten van het gecertificeerde bedrijf toegepast mag worden. Ook promotioneel mag de loonwerker geen uitingen doen waarin het FSC handelsmerkteken is opgenomen.

Alle eisen met betrekking tot uitbesteding van processen die nodig zijn voor de vervaardiging van een FSC product vindt u terug in onze checklist (zie onder Algemeen- FSC) en op de website van FSC (www.fsc.org) in de CoC standaard.