Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

FSC kent eisen voor uitbesteding. Een van de eisen is dat de certificeerder een steekproef uitvoert op de ingehuurde loonwerkers. Tot nu toe is dat voor binders, mits men zelf geen materiaal toevoegt, niet nodig geweest. Wordt het risico van uitbesteding door ons gekenmerkt als hoog, dan dienen we de loonwerkers te bezoeken, uiteraard in overleg met u en de loonwerker. Als het goed is, is er al een contract tussen u en de loonwerker waarin men toestemming hiervoor geeft. Om een idee te geven waar het van afhangt of we een loonwerker moeten bezoeken, vindt u hieronder de risicopunten waarop een antwoord gegeven dient te worden. Wordt meer dan 1 vraag  met “ja” beantwoord, dan moeten we het bedrijf bezoeken. Daar is 1 uitzondering op en dat zijn binders die bedrukt materiaal voor drukkers inbinden.

Voor externe sites geldt dat deze binnen een single site certificaat moeten worden bezocht. Dus hebt u een locatie voor productie en ook een locatie voor opslag, dan dient ook de opslaglocatie bezocht te worden. Graag zouden we van te voren, voor de audit, van u willen vernemen of dit het geval is. Dan kunnen we voldoende tijd inruimen voor de audit en ook een inschatting maken van mogelijke extra kosten die aan het bezoek van externe locaties vastzitten. Bovenstaande geldt alleen als op de externe locatie niet zelfstandig in- en verkopen plaatsvinden, want in dat geval valt de locatie onder de regeling voor multi-sites.