Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Indien u PEFC gecertificeerd bent dan weet u dat de interne audit en een management review verplichte jaarlijks terugkerende onderdelen zijn van uw certificatie. Wat betekent dat nou? Een interne audit is niets anders dan het zelf nagaan of de opgestelde procedures en werkinstructies t.a.v. PEFC ook worden opgevolgd. U gaat bijvoorbeeld na of bij inkoop de PEFC website wel gebruikt is om te verifiëren dat een leverancier PEFC gecertificeerd is. Het is het beste als iemand die onafhankelijk van het te controleren onderdeel deze taak uitvoert. Vastlegging van de resultaten van de interne audit is cruciaal. De resultaten moeten worden vastgelegd per procesonderdeel. Als er afwijkingen zijn geconstateerd dan moeten deze worden vastgelegd, afspraken over oplossing worden gemaakt en worden opgevolgd.

De resultaten van de interne audit moeten worden besproken in het management van de organisatie. Deze bespreking moet worden vastgelegd en een slotconclusie en aandachtpunten moet worden geregistreerd. Dit laatste heet de Management Review.

Voor certificatie moeten beide onderdelen zijn uitgevoerd. Na certificatie moet dit jaarlijks worden herhaald, ook al is er geen PEFC hout ingekocht, verwerkt of verkocht.