Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS is geaccrediteerd voor het certificeren van de Broeikasgasemissie van tuinbouwproducten volgens de tuinbouwspecificatie van de PAS 2050. In 2011 is het eerste certificaat uitgereikt.

De PAS 2050 is een internationaal erkende rekenmethode die aansluit bij de Nederlandse praktijksituatie. De berekening geeft inzicht in de uitstoot van de verschillende broeikasgassen bij de productie van een gewas. Het is mogelijk de uitstoot te meten tot het product het tuinbouwbedrijf verlaat (cradle to gate), of tot de verkoop in de keten aan de consument (cradle to grave).
De broeikasgassen worden omgerekend naar kg CO2 per kg afgeleverd product. De uitkomst wordt daarom CO2-footprint of carbon footprint genoemd.

De berekening omvat: uitgangsmateriaal, gewasbescherming, meststoffen, CO2 aanvoer, energiegebruik, groeimedia, containers, bodembedekking, opbindmateriaal, waterbehandeling, verpakking en transport, koel-, reinigings- en onderhoudsmiddelen. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de oogstgegevens over een periode van 3 jaren. Wanneer die niet beschikbaar zijn kunnen alleen in enkele specifieke situaties oogstgegevens over een periode van een jaar worden gebruikt.

Op de website van het Productschap Tuinbouw is een CO2-tool beschikbaar, waarmee de CO2-emissie globaal kan worden berekend. De tool wordt nog aangepast aan de rekenregels van PAS 2050, maar geeft al wel een goede indruk van de informatie die ondernemers voor de certificatie paraat moeten hebben.

Investeringen om uitstoot van broeikasgassen te verminderen worden zichtbaar in een lagere CO2-footprint. Tegelijk laat de CO2-footprint zien waar in de keten de broeikasgassen worden geproduceerd en waar mogelijkheden liggen om de uitstoot verder te verlagen. De tuinbouwspecificatie is in opdracht van het Productschap Tuinbouw ontwikkeld. Met een gecertificeerde CO2-footprint kunnen ondernemers in de Nederlandse groenteketen inspelen op de eisen van de Europese retail. In de UK hebben meerdere supermarktketens al informatie over de CO2 voetafdruk op hun producten staan. Ook ketenpartijen als de voedingsmiddelenindustrie kunnen de informatie gebruiken om de totale footprint van bijvoorbeeld tomatenpuree vast te stellen.

Voorlopig wordt de CO2-footprint onderscheidend gebruikt. Op termijn kan het een voorwaarde worden voor levering aan de retail. Bedrijven kunnen de berekening van hun CO2-footprint volgens PAS 2050 zelf valideren of een ongeaccrediteerde derde partij inschakelen. Wanneer de berekende CO2 footprint wordt gecommuniceerd naar andere bedrijven of consumenten, dan heeft certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde organisatie zoals SGS de meeste toegevoegde waarde. In dat geval zal het vertrouwen in de berekende CO2-footprint het grootst zijn.