Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Op 15 juni 2012 is een nieuwe versie van de “VG Checklist Uitzendorganisaties” (oftewel VCU) officieel gepubliceerd. Dit is alweer de vijfde versie sinds VCU in 1998 het levenslicht zag, dus vandaar “VCU 2011/05”.

Ontwikkeling

VCU is, net als VCA, eigendom van de Stichting Samenwerking voor Veiligheid (SSVV), waarin onder andere diverse (petro-) chemische bedrijven deelnemen. De oorspronkelijke VCA en VCU werden in de jaren 90 opgezet als een checklist maar evolueerden in het afgelopen decennium tot een managementsysteem. Voor het certificeren van managementsystemen gelden specifieke eisen, vastgelegd in de ISO 17021 (de norm waartegen certificerende instellingen zoals SGS worden getoetst) en VCU versie 2007/04 voldeed hier niet aan. Dit betrof behalve enkele inhoudelijke onderwerpen vooral de wijze van toetsing. 

Wijzigingen

De inhoudelijke veranderingen in de nieuwe VCU versie 2011/05 zijn niet bijzonder groot. Uitzendorganisaties moeten nog steeds in bezit zijn van een certificaat NEN 4400 en moeten interne audits uitvoeren. Een aantal vragen zijn samengevoegd en andere vragen zijn aangepast zodat ze meer gelijk lopen met de eisen van de VCA. Een meer uitgebreide toelichting is te vinden op de website van het SSVV, waar u ook de VCU-checklist zelf kunt downloaden. Het zal u opvallen dat certificatie-audits worden opgedeeld in een fase 1 (waarbij de auditor als het ware kennis maakt met bedrijf en managementsysteem) en een fase 2 audit (de praktijktoets aan de hand van gesprekken met medewerkers en indien nodig ook uitzendkrachten), iets wat bij bijvoorbeeld ISO 9001 al lang gemeengoed is.

Overgang naar nieuwe versie

Omdat de wijze van toetsing is aangepast, worden de certificerende instellingen opnieuw door de Raad voor de Accreditatie getoetst voor VCU. Dit traject loopt ook voor SGS en de eerste resultaten zijn zeer positief. Vanaf 1 november 2012 wordt er gecertificeerd tegen de nieuwe versie (dit mag nog niet voor deze datum).  

Op de eerdergenoemde website van het SSVV vindt u ook de overgangsregeling in detail. Samenvattend zijn de belangrijkste data de volgende: Bestaande certificaten moeten vóór 31 oktober 2013 worden omgezet naar de nieuwe versie. Dit is belangrijk voor klanten die nog een certificaat hebben op basis van de oude versie: alle audits na 31 oktober 2012 zullen worden uitgevoerd tegen de nieuwe VCU versie 2011/05, dus ook tussentijdse opvolgingsbezoeken. Het contract dat u reeds heeft, wordt dan voortgezet op basis van de nieuwe versie en u ontvangt hiervan een bevestiging van SGS.

Voor meer informatie kunt u bellen: 0181-693766