Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content
Van spooraannemers, onderhoudsaannemers en ingenieursbureaus wordt in 2013 door ProRail een nieuw certificaat gevraagd: de Veiligheidsprestatieladder, kortweg Veiligheidsladder.

De Veiligheidsladder is door ProRail, samen met spooraannemers, ingenieursbureaus, adviesbureaus en de wetenschap ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen te stimuleren.

De Veiligheidsladder is zo ontwikkeld dat hij breed toepasbaar is binnen en ook buiten de spoorbranche. ProRail is de eerste organisatie die gunningsvoordeel koppelt aan het certificaat.

Ingaande 1 januari 2013 wordt de Veiligheidsladder gefaseerd ingevoerd als instrument bij erkenningen en aanbestedingen van ProRail. Zie voor meer informatie daarover de ProRail-website. Daar is ook de norm en het handboek te vinden. http://www.prorail.nl/Zakenpartners/Aanbesteden%20en%20inkoop/Pages/Veiligheidsladder.aspx

Het belangrijkste aspect van de controle voor de Veiligheidsladder is het daadwerkelijk gedrag van de organisatie in relatie tot veiligheid. Interviews met medewerkers op alle niveau’s van de organisatie zijn een belangrijk onderdeel van de Laddercontrole.

Tijdens de audit wordt het niveau van veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf gemeten. Certificatie is mogelijk op 5 niveau’s: van niveau 1 tot en met 5 (het hoogste niveau). Het behaalde niveau wordt op het certificaat aangegeven met de tekst “Veilig Bewust Certificaat trede N”.

Bij aanbesteden wordt een hogere trede door ProRail beloond met een (fictieve) korting van 2 tot max. 10% op de inschrijfprijs. Een Veilig Bewust-gecertificeerde aannemer heeft daardoor een grotere kans op het verwerven van een opdracht. Verder heeft ProRail het voornemen de Veiligheidsladder vanaf 2014 voor diverse erkenningsregelingen als minimumeis te gebruiken.

SGS zal de Veiligheidsladder gaan certificeren. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via nl.certificatie@sgs.com.