Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Opslaan en sorteren van GLOBALG.A.P.-producten voor telers.
GLOBALG.A.P. beschouwt opslag- en sorteerbedrijven, die zelf geen eigenaar van het product worden, als onderaannemer/loonwerker van de teler. Het is de plicht van elke individuele teler om aan te tonen dat het gebruikte opslag/sorteerbedrijf voldoet aan de GLOBALG.A.P.-eisen.

De controle daarop wordt uitgevoerd bij de teler en indien dit opslag/sorteerbedrijf geen GFSI erkend voedselveiligheidscertificaat (zoals BRC/IFS) heeft, op de locatie van het opslag/sorteerbedrijf. Deze controle is een eis van GLOBALG.A.P, ook als het opslag/sorteerbedrijf al eerder is bezocht in relatie tot een andere teler.

Voor dienstverlenende bedrijven, die regelmatig producten opslaan of sorteren voor GLOBALG.A.P.-telers kan dat betekenen dat zij meerdere malen worden gecontroleerd. Zij kunnen dat voorkomen door zich te laten toetsen en erkennen als GLOBALG.A.P-opslag/sorteerbedrijf.

Erkenning GLOBALG.A.P opslag- en/of sorteerbedrijf
Opslag- en/of sorteerbedrijven kunnen bij SGS een erkenning aanvragen. SGS zal een controle op het bedrijf uitvoeren en indien het bedrijf aan de eisen voldoet een conformiteitsverklaring afgeven. Bedrijven waarvoor een conformiteitsverklaring is afgegeven worden openbaar gemaakt op de website van GLOBALG.A.P. zodat alle telers die bij het bedrijf werkzaamheden laten uitvoeren er over kunnen beschikken. Erkenning is uitsluitend mogelijk voor Nederlandse opslag- en sorteerbedrijven.

Telers die een schriftelijke overeenkomst hebben met een erkend opslagbedrijf waar zij hun producten laten opslaan en/of sorteren voldoen aan de GLOBALG.A.P.-eisen voor opslag en sorteren bij derden.

Via onderstaande website link zijn de desbetreffende schema eisen te vinden, of anders op te vragen via SGS AgroControl, nl.ppc@sgs.com

Checklist & Protocol Opslag-en sorteerbedrijven

Lijst Goedgekeurde Opslagbedrijven