Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS nu ook erkend voor ISO 9001 certicering van IT

Sinds november 2012 is de scope van SGS Nederland B.V., Systems & Services Certification, uitgebreid met de technical area 33.1: Information Technology Services & Activities. SGS kan nu dus ook ICT bedrijven onder accreditatie certificeren voor ISO 9001.

Juist ICT is door haar diversiteit aan functies gebaat bij een planmatige en integraal bestuurde organisatie, waarvoor ISO 9001 een uitstekend denkframe biedt. De ISO 9001 standaard, zoals gehanteerd door SGS via de inzet van praktisch en op organiseren (denken en doen) ingestelde auditoren, kan u helpen bij het nog effectiever en efficiënter realiseren van uw doelstellingen, gericht op de ontwikkeling en toepassing van informatietechnologie in onze snel veranderende wereld.

SGS is zich terdege bewust van uw wens ICT-ontwikkelingen in te passen met nadrukkelijke aandacht voor de beheersing van o.a. de convergentie van de vele toe te passen moderne media, capaciteitsvraagstukken (overal en altijd operationeel, hoger dataverbruik, ...), kosteneffectiviteit, green IT, cloud computing, server virtualisatie en pay-per-use licentiemodellen.