Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Deze norm beschrijft de eisen aan een managementsysteem voor het organiseren van duurzame evenementen. Gebruik van de norm zorgt ervoor dat evenementen optimaal kunnen inspelen op alle duurzaamheidskansen en -risico’s die bestaan in relatie tot het evenement.

Het betreft diverse aspecten van duurzaamheid zoals het gebruik van grondstoffen, waterverbruik, de productie van afval, licht en geluid, energieverbruik en CO2-footprint, effecten op de biodiversiteit, toegankelijkheid, communicatie, werkomstandigheden personeel, selectie van de leveranciers, materiaalkeuze, gebouwen en terreinen, veiligheid, voedselveiligheid, locatiekeuze, impact op locale natuur/milieu/economie/bevolking en meer.

De norm benoemt een groot aantal onderwerpen met problematiek en belangen die kunnen spelen, deze onderwerpen moeten aan de orde komen bij het plannen van een evenement.

ISO 20121 kan gebruikt worden voor het organiseren van sport- en muziekevenementen, tentoonstellingen, beurzen, conferenties, festiviteiten en meer.

Certificatie is mogelijk voor een éénmalig evenement, een serie evenementen, of voor alle evenementen die een bedrijf organiseert.

De norm eist van de evenementenorganisator een systematische aanpak gericht op duurzaamheid en beschrijft een aantal processen, die er samengevat op neerkomen:

  • Maak de mogelijke negatieve economische, sociale of milieu-impact van uw evenement inzichtelijk en bedenk hoe u die als organisator van het evenement kunt voorkomen of beperken, betrek daarbij belanghebbenden.
  • Weeg belangen, kansen, risico’s en selecteer de belangrijkste zaken om aan te pakken. Maak daarvoor beleid, stel doelen en maak een plan van aanpak.
  • Voer het plan uit. Meet en registreer de bereikte resultaten.
  • Zorg dat de resultaten leiden tot betere kwaliteit van een volgend evenement.

Bedrijven moeten dit dus zelf concreet invullen en zelf vaststellen welke acties nodig zijn en welk (meetbaar) niveau uiteindelijk bereikt moet worden. Dat niveau moet ambitieus, maar ook realistisch zijn.

Het certificaat toont aan dat het managementsysteem van de organisatie voldoende garantie biedt dat het georganiseerde evenement het hoogst haalbare duurzaamheidsniveau heeft.

DE VOORDELEN VAN ISO 20121:

  • U onderscheidt zich ten opzicht van uw concurrentie, helpt met het aantrekken van nieuwe business.
  • U verbetert uw imago en profileert uw organisatie.
  • Minder gebruik van materiaal en energie en daardoor lagere kosten.
  • Heeft een positieve invloed op het verkrijgen van contracten en/of vergunningen en bij het werven en behouden van personeel.
  • Voorkomt problemen met belanghebbenden, want daarvoor zijn vooraf al oplossingen afgesproken.
  • Helpt ongelukken en claims te voorkomen doordat risico’s vooraf beter zijn afgedekt.