Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

ISO 9001: 2015 en ISO 14001:2015 - WERK AAN DE WINKEL VOOR DE KOMENDE HERZIENING

Introductie
De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) maakt zich op voor een grote herziening van ISO 9001 en ISO 14001. Op dit moment liggen er concept versies van beide schema’s en de verwachting is dat de uiteindelijk herziene normen in 2015 zullen worden gepubliceerd.
Het is reeds bekend dat bepaalde structurele wijzigingen worden aangebracht. Zo zullen alle technische commissies die zich bezighouden met de ontwikkeling van normen voor managementsystemen zich moeten houden aan dezelfde structuur, termen en definities.

Informatiesessie
Om onze klanten te informeren omtrent deze wijzigingen organiseren wij informatiesessies.

Doel
Deze informatiebijeenkomst heeft tot doel de deelnemers te informeren over de structuur en de eisen van de conceptnormen ISO 9001 en ISO 14001. Omdat alle normen voor managementsystemen eenzelfde structuur krijgen is het interessant om deze structuur te kennen en te begrijpen wat de daarvan de  impact is op uw managementsysteem.

Doelgroep
De training is bestemd voor functionarissen die betrokken zijn bij het opzetten, invoeren, beheren en auditeren van managementsystemen: Kwaliteitsmanagers, auditoren, adviseurs en iedere professional die wil weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van ISO 9001 en ISO 14001.

Inhoud

  • Aanleiding herziening normen
  • Wijzigingen
  • Inhoudelijk
  • Implicaties
  • Mogelijkheden
  • Tijdspad

Voor meer informatie over deze informatiesessie kunt u terecht op onze website.