Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content


Met een certificering van SGS INTRON Certificatie B.V. kunt u laten zien dat uw producten, processen, systemen en diensten voldoen aan nationale en internationale regelgeving en normen. Wij verzorgen voor u de vereiste certificering die nodig is om zaken te doen in uw doelmarkten, zodat u en uw klanten de gewenste verzekeringen krijgen, over de hele wereld.

SGS INTRON Certificatie B.V. heeft voor u hieronder een selectie gemaakt uit de vele type certificaten die er bestaan en welke wij u kunnen aanbieden.  Welke voor u het meest geschikt is hangt af van het doel waarvoor u het certificaat wenst af te nemen.

We beoordelen de volgende richtlijnen:

 • BRL 1301 - Vloer- en perimeterisolatie met XPS-isolatieplaten
 • BRL 1304 (Deel 1 & 2) - Fabrieksmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies –  Specifieke bepalingen voor thermische isolatie in gevelconstructies met steenachtige  spouwmuren
 • BRL 1304 (Deel 1 & 3) - Fabrieksmatig vervaardigde thermische isolatie in gevelconstructies –  Specifieke bepalingen voor thermische isolatie in gevelconstructies met panelen
 • BRL 1309 - Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingsysteem.
 • BRL 1511 - Baanvormige dakbedekkingssystemen, Deel 1: Algemene bepalingen
 • BRL 1511 - Baanvormige dakbedekkingssystemen, Deel 2: Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. (gemodificeerd) bitumen
 • BRL 1511 - Baanvormige dakbedekkingssystemen, Deel 3: Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. gewapende kunststof/bitumen compounds
 • BRL 1511 - Baanvormige dakbedekkingssystemen, Deel 4: Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen
 • BRL 1511 - Baanvormige dakbedekkingssystemen, Deel 5: Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen waarvan het organisch materiaal bestaat uit polymeer-gemodificeerde, niet-fossiele koolwaterstoffen
 • BRL 2307-1 - AVI-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken 
 • BRL 2307-2 - AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken
 • BRL 2506-1 - Recyclinggranulaten, KOMO® Productcertificaat
 • BRL 2506-2 - Recyclinggranulaten, NL-BSB® Productcertificaat
 • BRL 2507 - AEC-granulaten als toeslagmateriaal in beton
 • BRL 3121 - Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies
 • BRL 3201 - Het technisch repareren en beschermen van beton/ het constructief repareren en versterken van beton
 • BRL 4101 (Deel 1 & 4) - Gevelbekleding met panelen: eisen voor decoratieve platen gebaseerd op thermohardende harsen
 • BRL 4702 - Het realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen
 • BRL 4708 - Regendichte of waterkerende membranen voor hellende daken en gevels
 • BRL 4710 - Omgekeerd daksysteem met XPS-isolatieplaten
 • BRL 4713 - Dakbedekkingsconstructies met afschotlaag van lichtgewicht mortel met thermische isolatie
 • BRL 9313 - Zand uit dynamische wingebieden
 • BRL 9320 - Bitumineus gebonden mengsels
 • BRL 9321 - Zand en Grind
 • BRL 9322 - Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen
 • BRL 9324 - Steenslag
 • BRL 9327 - NL-BSB-certificaat voor de milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingsmaterialen voor toepassing in waterkerende- en waterafdichtingsystemen
 • BRL 9335 - Grond
 • BRL 9345 - NL BSB® productcertificaat voor Slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken
 • BRL 9935 - Ontwerpen, aanbrengen en controleren en onderhouden van permanente veiligheidsvoorzieningen tegen valgevaar op platte daken
 • BRL SIKB 1000 - Monsterneming voor partijkeuringen
 • BRL SIKB 2000 - Veldwerk bij mileuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek
 • BRL SIKB 2100 - Mechanisch boren
 • BRL SIKB 4000 - Archeologie
 • BRL SIKB 6000 - Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg
 • BRL SIKB 7000 - Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
 • BRL SIKB 7500 - Bewerkenverontreinigde grond en baggerspecie
 • BRL SIKB 7700 - Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening
 • BRL SVMS 007 - Veilig en Milieukundig Slopen (namens SGS Nederland B.V.)

Overige certificeringsmogelijkheden

 • ProRail SPC0033 Steenslag ten behoeve van ballast
 • ProRail SPC0173 Padverhardingsmateriaal
 • ISO 14021 Milieuprestatieverklaringen
 • BRL Keurcompost (BVOR)
 • BRL EPD (in ontwikkeling)
 • FEV (Fabrikant Eigen Verklaring)
 • FPC (Factory Production Controle) op basis van EN 12620, 13242, 13385 etc. (korrelvormige materialen)


Contact

Heeft u vragen, bent u benieuwd naar onze aanpak of wilt u meer informatie over wat SGS INTRON Certificatie B.V. voor u kan betekenen op het gebied van certificering? Neemt u dan contact met ons op via 088 214 5133 of stuur een e-mail naar jeroen.pos@sgs.com voor grond-, weg en waterbouwtoepassingen of naar alexander.meeuwsen@sgs.com voor dak- en geveltoepassingen. Wij zullen dan op korte termijn contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.