Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Van Berkel Biomassa & Bodemproducten is de eerste onderneming in Nederland die het certificaat ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ heeft mogen ontvangen van de BVOR. Het is de eerste maal in Nederland dat het certificaat is uitgereikt. Het certificaat is verstrekt op basis van een audit door SGS INTRON Certificatie.

Het certificatieschema is onderdeel van de BRL Keurcompost en beschrijft de voorwaarden van het productieproces waarbij plantenresten en zaden van invasieve exoten in compost onschadelijk worden gemaakt. Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen en zich door hun explosieve groei snel verspreiden in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel.

Het certificaat ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ is vanaf 1 september 2015 te behalen voor composteerbedrijven. Vanaf 1 januari 2016 gaat de Europese regelgeving van kracht die de Nederlandse overheid verplicht maatregelen te nemen om verspreiding van invasieve exoten tegen te gaan.

Heeft u interesse in onze certificatiemogelijkheden? Neem dan contact op met SGS INTRON Certificatie, Jeroen Pos via jeroen.pos@sgs.com of bel +31 (0)88 - 214 51 33.