Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Minister Blok verplicht eigenaren van galerijflats vanaf 1 januari 2016 bouwkundig onderzoek uit te laten voeren naar de constructieve veiligheid van galerijvloeren en balkonvloeren van galerijflats gebouwd voor 1975.

Galerijvloeren gestempeld gestut

Het onderzoek moet voor 1 juli 2017 zijn uitgevoerd. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de controles en mogen handhavend optreden als een eigenaar onderzoek en/of herstel weigert.

Van ongeval Leeuwarden tot inspectieprotocol

In 2011 is in Leeuwarden in de Antillenflat een galerijvloer ingestort waarna SGS INTRON onderzoek heeft verricht naar de oorzaak en het mogelijk herstel. Uit het onderzoek bleek dat het probleem zich voordoet bij galerijvloeren  uit de periode 1955 – 1970 welke vastzitten aan de binnenvloeren van woningen. De problematiek kent twee hoofdaspecten, namelijk:

 • De galerijvloeren zijn te licht gewapend;
 • De wapening kan zijn aangetast door corrosie.

Beide aspecten kunnen afzonderlijk spelen of tegelijkertijd optreden.

Om de kans op bezwijken van dergelijke galerijvloeren te onderzoeken heeft SGS INTRON, in opdracht van de overheid en de landelijke branchevereniging van woningcorporaties AEDES, een inspectieprotocol opgesteld. Het inspectieprotocol betreft CUR-publicatie 248, herziene uitgave 2014 – Constructieve veiligheid van Uitkragende galerijplaten. Hierin staat stapsgewijs beschreven op welke wijze de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats onderzocht dient te worden.

Toelichting over de onderzoeksplicht

Sinds de verplichting eind 2015 is ingesteld, is er discussie ontstaan over wanneer verplicht onderzoek uitgevoerd moet worden. De opstellers van CUR-publicatie 248 hebben hierdoor overleg gevoerd met het ministerie BZK om duidelijkheid te creëren. Hieruit is eind mei 2016 een toelichting voortgekomen waarin beschreven staat voor welke soort vloeren van galerijflats onderzoek verplicht is. Daarnaast zijn ook enkele aanbevelingen benoemd.

Hoe SGS kan helpen

SGS INTRON heeft veel ervaring met het beoordelen van de constructieve veiligheid van galerijflats. Wij kunnen u snel en efficient helpen met het beoordelen van uw galerijflat.

Onze diensten:

 • Dossieronderzoek;
 • Visuele inspectie;
 • Onderzoek naar de wapening;
 • Onderzoek naar de materiaaleigenschappen (beton en staal);
 • Constructieve beoordeling;
 • Onderzoek chloridengehalte en scheuren in het beton;
 • Opstellen van een adviesplan en/of herstelplan;
 • Begeleiden van eventuele herstelwerkzaamheden;
 • Second opinion.

Weet u niet zeker of uw galerijflat onderzocht dient te worden? Doe dan nu de Galerijflat Check!

Voor informatie en deskundig advies kunt u contact opnemen met onze adviseur Mursel Sahin via e-mail of telefoon +31 (0)88 - 214 5100.