Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Sinds 22 juni 2015 is de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor flexibele dakbedekking van kracht gegaan. Het betreft BRL 1511.

EPS isolatieplanten plat dak

Door de ontwikkelingen rond KOMO kwaliteitsverklaringen in relatie tot CE-markering zijn er vragen ontstaan rond certificering van onder andere dakmaterialen.

Brancheorganisatie Probasys Benelux heeft hierdoor in samenwerking met SGS INTRON Certificatie en KIWA een alternatieve certificatievorm voor KOMO bedacht waarbij rekening is gehouden met de KOMO-systematiek. Gedurende het eerste half jaar van 2016 zullen alle bestaande KOMO-kwaliteitsverklaringen worden omgezet naar de “Probasys-methode”.

Lees het artikel van Marco de Kok van SGS INTRON Certificatie in het vakblad Roofs voor meer informatie over de wijzigingen.

Mocht u verder vragen hebben over certificering van bouwmaterialen? Neem dan nu contact met ons op of bel +31 (0)88 - 214 51 33.