Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Sloopcertificaat BRL SVMS-007 is toegevoegd aan de Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van Kantoorgebouwen Sloop. Dit biedt nieuwe kansen voor sloopaannemers.

Sloop gebouw BRL SVMS 007

Op 26 januari 2016 is de aangepaste versie van de Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van Kantoorgebouwen Sloop van kracht geworden. Hierin is het sloopcertificaat BRL SVMS-007 opgenomen als selectie – en gunningscriterium voor publieke opdrachtgevers bij de uitvoering van sloopwerkzaamheden. De Rijksoverheid geeft hiermee aan dat het sloopcertificaat voldoet aan de eisen van duurzaam slopen.

Milieucriteria
In de Milieucriteria zijn de belangrijkste milieueffecten opgenomen bij het slopen van kantoorgebouwen, alsook de selectiecriteria, de minimumeisen en de gunningscriteria. Al jarenlang heeft de Rijksoverheid een beleid waarmee zij nastreeft om producten en diensten duurzaam in te kopen. De toevoeging van het sloopcertificaat aan de Milieucriteria zorgt voor een stimulans voor het slopen op een veilige en milieukundige wijze.

Voordelen voor opdrachtgevers en sloopaannemers
Gemeenten en woningcorporaties kunnen als opdrachtgevers bij aanbestedingen en tenders met het certificaat aantonen dat ze gebruik maken van maatschappelijk verantwoord inkopen. Op deze wijze voldoen ze aan het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

De aanpassing in de Milieucriteria biedt ook kansen voor sloopaannemers. Door certificering van het sloopcertificaat worden de kansen binnen de markt vergroot. Opdrachtgevers zullen bij gebruikname van de gestelde criteria op zoek gaan naar aannemers met de betreffende certificering.

SGS INTRON Certificatie
Het certificaat BRL SVMS-007 – 'Veilig en Milieukundig Slopen' wordt door SGS INTRON Certificatie uitgegeven. Met het certificaat kunt u laten zien dat uw diensten voldoen aan nationale regelgeving en normen.