Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content
Beton groen plant

Deze web based CUR-Ontwerptool ‘Groen Beton’ helpt bij het terugdringen van de milieubelasting van beton zoals vermindering van CO2-uitstoot. De cement- en betonsector heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van deze ontwerptool.

Het functioneren van de ontwerptool

De CUR-ontwerptool bevat een handleiding die de gebruiker stap voor stap via diverse schermen begeleidt bij het invullen van de tool met specifieke gegevens, zoals:

  • Mengselontwerp
  • Transport
  • (Constructief) ontwerp
  • Uitvoering

Factoren die in belangrijke mate bijdragen aan het milieuprofiel worden op deze manier zichtbaar. Vervolgens kunnen alternatieven worden bepaald en doorgerekend. Op die manier kan een milieuprofiel van een specifiek betonmengsel of -product worden geoptimaliseerd. Ook kunnen vervolgens verschillende resultaten met elkaar vergeleken worden en kunnen automatisch rapporten gecreëerd worden.

Waarom een milieuprofiel opstellen?

Bij projectinschrijvingen is het steeds vaker een vereiste om een gevalideerd milieuprofiel toe te voegen. Een reviewbureau kan hierin voorzien.
Om kwaliteitsborging te garanderen is het mogelijk om na validatie van de gegevens de resultaten op te laten nemen in de Nationale Milieudatabase.

Op welke rekenregels is de tool gebaseerd?

De tool volgt de levenscyclusanalyse (LCA) benadering. De tool is gebaseerd op:

  • Eisen en richtlijnen uit de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW Werken
  • Het SBK toetsingsprotocol
  • Gegevens uit de Nationale Milieudatabase
  • Basis LCA normen, zoals NEN-EN 15804, ISO 14040 en ISO 14044.

De CUR-Ontwerptool is beoordeeld en goedgekeurd door IVAM.

Bestellen van de CUR-Ontwerptool ‘Groen Beton’

Via de website www.sbrcurnet.nl/ontwerptoolgroenbeton is de ontwerptool te bestellen. De tool is maximaal door vijf medewerkers van een organisatie te gebruiken. Zij ontvangen elk een eigen inlogcode.

Toevoeging van grondstoffen en hulpmaterialen in de online tool

Bent u leverancier van grondstoffen of van hulpmaterialen van beton en wilt u dat uw product geselecteerd kan worden in de berekeningen in de tool? Neem dan contact op met Ulbert Hofstra via telefoonnumer 088 - 214 5100 of via ulbert.hofstra@sgs.com.