Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Wat heeft de berichtgeving van SBK en KOMO voor invloed op verstrekte kwaliteitsverklaringen? Bekijk de toelichting van SGS op deze situatie.

Logo KOMO

Houders van een of meer KOMO-certificaten ontvingen omstreeks 23 maart 2016 een rechtstreekse brief van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Deze brief heeft mogelijk tot verwarring geleid bij geadresseerden, waardoor wij als SGS INTRON Certificatie ons geroepen voelen enige duidelijkheid te scheppen over de situatie.

De informatie die SBK heeft gestuurd heeft expliciet betrekking op kwaliteitsverklaringen die zijn erkend in het kader van het Bouwbesluit. Op de website van KOMO is vervolgens een reactie geplaatst om hierover meer duidelijkheid te geven. Het betreft een reactie over KOMO-gerelateerde kwaliteitsverklaringen.

SGS INTRON Certificatie is vooruitlopend op andere certificatie-instellingen reeds per 1 januari 2015 gestopt met het verstrekken van erkende kwaliteitsverklaringen in het kader van het Bouwbesluit. 
De genoemde ontwikkelingen staan overigens los van kwaliteitsverklaringen die zijn erkend in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (NL-BSB) en die door SGS INTRON Certificatie op de voor u gebruikelijke wijze worden behandeld.