Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Vanaf 1 juli 2016 biedt SGS certificering aan voor procescertificaat BRL SIKB 4000 – Archeologie. Organisaties die archeologisch onderzoek verrichten, dienen bij opgravingen vanaf 1 juli 2017 in het bezit te zijn van het certificaat.

Kwast archeologie onderzoek

Erfgoedwet zorgt voor wijziging van vergunning naar certificering

Vanaf 1 juli 2016 treedt de erfgoedwet in werking als vervanging van de monumentenwet. De erfgoedwet geldt als basis voor de Nederlandse omgang met archeologie. De belangrijkste wijziging voor archeologen is de vervanging van de opgravingsvergunning door een certificaat voor archeologisch onderzoek. Partijen met een opgravingsvergunning hebben tot 1 juli 2017 de tijd om het certificaat te verkrijgen. Met het certificaat tonen organisaties aan dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen voor archeologisch onderzoek.

Onze aanpak en beschikbare protocollen

Via audits controleren we of uw organisatie voldoet aan de gestelde normen volgens de BRL. Een certificaat is vier jaar geldig, mits wordt voldaan aan de jaarlijkse audit.

Certificatie op basis van BRL SIKB 4000 – Archeologie is mogelijk voor één of meer protocollen. Dit betreft:

  • Protocol 4002 - Bureauonderzoek
  • Protocol 4001 - Programma van Eisen
  • Protocol 4003 - Inventariserend Veldonderzoek IVO (landbodems)
  • Protocol 4103 - Inventariserend Veldonderzoek IVO (waterbodems)
  • Protocol 4004 - Opgraven (landbodems)
  • Protocol 4104 - Opgraven (waterbodems)
  • Protocol 4006 - Specialistisch onderzoek
  • Protocol 4107 - Archeologische begeleiding (waterbodems)
  • Protocol 4010 - Depotbeheer

Jarenlange ervaring in certificering op bodemgebied

SGS INTRON Certificatie heeft jarenlange ervaring op bodemgebied en certificatie van bodemschema’s. Voor informatie en certificatiemogelijkheden kunt u contact opnemen met Jeroen Pos via jeroen.pos@sgs.com of telefonisch via +31 (0)88 214 51 31.