Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content
De Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu Schultz bracht op 12 september de belangrijkste spelers uit de binnenvaart samen voor het ondertekenen van een Green Deal. Met de overeenkomst wil de sector de milieuprestaties van binnenvaartschepen beter gaan opvolgen.

Metingen in de praktijk
Onder meer brancheorganisaties, onderzoeksinstituten en bedrijven actief in de binnenvaart - waaronder SGS Nederland B.V. (afdeling Environment, Health & Safety) - verklaarden met hun handtekening dat zij zullen meewerken aan het testen van instrumenten om luchtemissies aan boord van binnenvaartschepen te meten. Momenteel worden metingen enkel verricht op scheepsmotoren alvorens deze op de markt komen. Dit soort metingen zegt weinig over de emissiewaarden in de praktijk. Door in deze testfase de milieuprestaties aan boord te meten, wil de sector maatregelen ontwikkelen om het energieverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen efficiënter en accurater vast te stellen, en zo zuiniger en schoner te kunnen varen.

Structurele oplossingen
De Green Deal moet resulteren in langetermijnoplossingen voor de binnenvaart. Minister Schultz: “Om de binnenvaart concurrerend te houden is verbetering van de milieuprestaties essentieel. Als we geschikte instrumenten hebben om aan boord energieverbruik en emissies te meten, kunnen we zien welke maatregelen en investeringen het meest effectief zijn en zijn we een stap dichter bij zuiniger, schoner en niet te vergeten goedkoper vervoer over water”. Uiterlijk eind 2018 moet de Green Deal resulteren in een gedeelde visie over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de onderzochte meetsystemen. Mogelijk worden de uitkomsten ook doorgezet naar internationale regelgeving voor de binnenvaart.

Samenwerken voor innovatie
Deze innovatie kan enkel verwezenlijkt worden indien de verschillende partijen creatief samenwerken in het gezamenlijk meten, delen en analyseren van de emissiedata. Door de uitstoot aan boord te meten kunnen schippers enerzijds hun vaargedrag aanpassen; anderzijds kunnen zij investeren in duurzamere motoren en een efficiënt onderhoud.

Deelnemers
Namens SGS Nederland B.V. werd de Green Deal ondertekend door Jaap Boot (Operational Manager Air Monitoring EHS). Naast minister Schultz volgend verder de handtekeningen van minister Kamp van Economische Zaken, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, MARIN, Blueco Benelux BV , Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren, Stichting Green Award, STC-Nestra, TNO, ECN, Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart, EVO en Stichting Maritime Monitoring Institute.