Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft SGS INTRON Certificatie als een van de eerste organisaties aangewezen als certificerende instelling voor BRL SIKB 4000 – Archeologie.

archeologie onderzoek Nederland foto Freddy Schinkel

Deze aanwijzing resulteert uit de nieuwe Erfgoedwet.  Enkel via aangewezen instellingen zoals SGS INTRON Certificatie kunnen archeologische organisaties een BRL 4000-certificaat verkrijgen. Archeologische organisaties dienen vanaf 1 juli 2017 in het bezit te zijn van de benodigde certificatie.

Voor meer informatie over certificering voor archeologisch onderzoek, neem contact op met Jeroen Pos via jeroen.pos@sgs.com of 088 - 214 51 33.