Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De grenswaarde voor de concentratie van chroom-VI in de lucht wordt vanaf 1 maart 2017 verlaagd naar 1 microgram/m3. De Gezondheidsraad concludeert dat de huidige waarden voor chroom-VI meer risico op kanker geven dan gedacht.

Spuitverf op boeg schip

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de resultaten van de Gezondheidsraad als aanleiding gezien om de waarden voorlopig te verlagen. De nieuwe waarde voor chroom-VI draagt bij aan een betere bescherming van werknemers die in hun werk te maken hebben met deze stof. De Subcommissie Grenswaarden voor Stoffen op de Werkplek (GSW) van de Sociaal-Economische Raad (SER) gaat uitzoeken wat de definitieve waarde dient te worden.

Bestaande regels voor specifieke chroom-VI-verbindingen komen te vervallen.

Bedrijven waarvoor het nog niet mogelijk was de concentratie van chroom-VI in de lucht terug te brengen naar 1 microgram/m3, zullen een plan van aanpak op moeten stellen. Hierin staan acties benoemd hoe en op welke termijn het bedrijf aan de nieuwe grenswaarde zal voldoen. Er geldt een invoeringstermijn van drie kalendermaanden.

SGS INTRON meet op locatie de aanwezigheid van zware metalen in verf

SGS INTRON beschikt over de mogelijkheid tot het meten van zware metalen, waaronder chroom-VI, in verflagen op locatie. Voor meer informatie over chroom-VI, neem contact op met Wil Klarenaar via wil.klarenaar@sgs.com of 088 - 214 5204.