Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Sinds eind oktober is er een nieuw keurmerk voor de valbeveiligingsbranche: het KOMO® Safety keurmerk, conform Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9935. De beoordelingsrichtlijn is door SGS INTRON Certificatie opgesteld in opdracht van Stichting Nivoh.

Valbeveiliging volgens BRL9935

BRL 9935 betreft de richtlijn voor het KOMO®-procescertificaat voor het ontwerpen, aanbrengen, controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken. De BRL legt de koppeling met de prestatierichtlijn van het Bouwbesluit. Het doel van de BRL is om een eenduidige richtlijn rondom de veiligheid op platte daken te verzorgen. Uitvoerende partijen die voldoen aan de voorschriften in de nieuwe Beoordelingsrichtlijn 9935 verkrijgen na certificering het KOMO® Safety Keurmerk. 

Het certificaat is beschikbaar voor adviesbureaus die Risico Inventarisatie & Evaluatierapporten (RI&E) en ontwerpen maken, bedrijven gespecialiseerd in het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen, dakdekkersbedrijven die veiligheidssystemen aanbrengen en bedrijven die controle- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren of een combinatie daarvan.

De beoordelingsrichtlijn is modulair opgebouwd en bestaat uit vier delen. Niet alle bedrijven voeren namelijk alle scopeonderdelen uit. Het is verplicht om te certificeren voor het algemene deel en tenminste één bijzonder deel.

  • 1. Deel 00 – Algemeen deel
  • 2. Deel 01 – Bijzonder deel Ontwerp
  • 3. Deel 02 – Bijzonder deel Installatie
  • 4. Deel 03 – Bijzonder deel Inspectie & Onderhoud

Bedrijven in het bezit van het KOMO® Safety keurmerk kunnen zich met keurmerk onderscheiden in de markt. Ook maken ze meer kans op opdrachtverstrekking bij aanbestedingen waarbij het keurmerk een voorwaarde is.

Neem contact op

Voor meer informatie over het verkrijgen van het KOMO® Safety Keurmerk, neemt u contact op met SGS INTRON Certificatie via 088 – 214 5133 of alexander.meeuwsen@sgs.com.