Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Onlangs is de Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK) geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Het STEK-schema valt hierdoor onder accreditatie, waardoor STEK vanaf heden zal optreden als schemabeheerder. Wij zullen als SGS INTRON Certificatie op korte termijn geaccrediteerd zijn voor het STEK-schema en blijven als certificatie-instelling de audits verzorgen.

Installatie airconditioning

U hebt als STEK-certificaathouder in het verleden een certificeringsovereenkomst met STEK gesloten. De rechten en de plichten uit deze overeenkomst gaan automatisch naar ons over. Daarnaast zijn wij voortaan verantwoordelijk voor de facturatie van de werkzaamheden. Wij verzorgen dit automatisch samen met STEK, waardoor u als certificaathouder niets hoeft te doen. 

 

Modulaire opzet STEK

Met een STEK-certificaat toont u in de koude sector aan dat u vooroploopt op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. STEK-certificering heeft een modulaire opzet, zodat u uw specifieke expertises beter zichtbaar kunt maken voor uw opdrachtgevers.

STEK: het STEK-certificaat is de basis voor alle koeltechnische werkzaamheden. Aan de basis ligt altijd verplicht de STEK-Algemene eisen. Deze eisen hebben betrekking op kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.
Modules: bovenop de basis kiest u een of meer aanvullende, specifieke modules. In de modules staan de technisch-inhoudelijke eisen voor die specifieke toepassing:

  • Module A: Technische eisen F-gassen;
  • Module A/transport: Technische eisen F-gassen voor mobiele installaties;
  • Module B: Technische eisen CO2 koudemiddel;
  • Module C: Technische eisen EPBD
  • Module D: deze module voor warmtepompen is in ontwikkeling.

Aanvraag STEK-certificaat

Hebt u interesse in STEK-certificering? Neemt u dan contact op met Aimee Oosterwijk via aimee.oosterwijk@sgs.com of bel 088 – 214 51 33.