Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS INTRON neemt deel aan het Interregproject PV OpMaat. Met de deelnemende partners wordt onderzocht hoe zonnepanelen efficiënter en meer op maat geïntegreerd kunnen worden in woningen en gebouwen.

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland

Doel van het project is om de maatgesneden produceerbaarheid van dunne film PV aan te tonen en deze PV op maat te integreren in bouwdelen zoals daken, ramen, serres en gevelpanelen. Deze ontwikkeling vormt de opmaat naar steeds grootschaliger toepassing van esthetisch verantwoorde PV voor stroomopwekking in de gebouwde omgeving.

Deelnemers project ‘PV OpMaat’

Het project bestaat onder meer uit acht kennispartners en een vijftiental bedrijven. Naast de Solliance partners TNO (projectcoördinator) ECH, imec (B), FZ Jülich (D), TU/e en Universiteit Hasselt (B), nemen onder meer Hogeschool Zuyd, KU Leuven (B) en SGS INTRON deel. Daarnaast wordt er samengewerkt met leveranciers, PV-producenten en -integratiebedrijven, bouwondernemingen en eindgebruikers, kennis- en onderwijsinstellingen en de private sector.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Project ‘PV Opmaat’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.