Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Naar verwachting zal tegen jaareinde 2018 / begin 2019 door de Douane het Container Vrijgave Bericht worden ingevoerd.

Man and container

Deze nieuwe vorm van registratie van over zee binnengekomen goederen via de haven van Rotterdam moet een einde maken aan de huidige praktijk van het achteraf corrigeren van onjuiste vervolgaangiften.

Momenteel krijgt de Douane maandelijks te maken met vele mismatches tussen aangiften voor tijdelijke opslag en vervolgaangiften. Met deze maatregel wil men het grote aantal mismatches tussen de summiere en de opvolgende aangiften verminderen. Deze houdt in dat de vervolgaangiftes voortaan pas definitief kunnen worden gemaakt na ATA melding zeeschip en als de vervolgaangifte volledig overeenkomt met de summiere aangifte. Dus de aangifte kan dan niet meer ingestuurd kunnen worden op Estimated Time of Arrival (ETA) zoals voorheen, maar pas aanvaard worden op Actual Time of Arrival (ATA). Met deze aanpak vindt een corrigerende werking plaats en loopt het aantal mismatches snel terug. 

Blijf onze website volgen voor verdere ontwikkelingen omtrent het Container Vrijgave Bericht.