Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

ProRail heeft besloten om de Veiligheidsladder als minimumeis op te nemen in hun erkenningsregeling, branchedeel ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’. Per 1 juli 2019 dient u VHL-gecertificeerd te zijn volgens Veiligheidsladder - trede 3.

Veiligheidscultuur

Bewust veilig werken is van levensbelang voor uw medewerkers. Met de Veiligheidsladder (VHL) krijgt u inzicht in de veiligheidscultuur binnen uw organisatie. Daarbij meet u ook de houding en gedrag van de medewerkers ten aanzien van veiligheid. Het doel van de Veiligheidsladder is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten tot gevolg. 

Veiligheidsbewustzijn en -gedrag wordt geschaald in vijf laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, hoe hoger de score. De Veiligheidsladder is een aanvulling op systeemnormen zoals ISO 45001 en VCA.

VHL-certificering 
Met VHL-certificering maakt u aantoonbaar hoe bewust uw organisatie omgaat met veiligheid. SGS verzorgt certificatie van de Veiligheidsladder.

Contact 
Meer weten over de Veiligheidsladder en VHL-certificering? Contacteer dan onze collega Clarien Reit:

t   +31 (0) 88 214 3756
e  nl.certificatie@sgs.com