Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

De NEN-EN-ISO/IEC 17025 accreditatie voor het materiaaltechnisch laboratorium van SGS INTRON is uitgebreid met een reeks aan destructieve metaaltesten.

Gebroken metalen proefstukken

Op 17 april heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) de scope aangepast. Het betreft uitbreiding van de volgende testen:

  • Trekproef tot 50kN
  • Charpy impacttest/ kerfslagproef tot 750 J
  • Macroscopisch onderzoek voor lassen
  • Buigtest voor lassen

Uitbreiding van accreditatie

Naast de huidige uitbreiding van de scope zullen op termijn ook de overige destructieve metaaltesten onder accreditatie vallen. Om een volledig pakket te kunnen bieden, wordt samengewerkt met collega’s van SGS Duitsland. De volgende testen komen aan de orde voor accreditatie:

  • Trekproef tot 1500 kN
  • Breekproef
  • Vickers hardheidsmeting
  • Corrosietest

Europese norm voor beproevings- en kalibratielaboratoria

Met de internationale norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 ‘Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria’ kan een laboratorium een solide kwaliteitssysteem implementeren waarmee men aantoont dat het technisch competent en in staat is om valide en betrouwbare resultaten te produceren. Testrapporten en certificaten van deze laboratoria worden geaccepteerd over grenzen heen, zonder dat er verder getest hoeft te worden, waarmee internationale handel wordt bevorderd.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van destructieve metaaltesten? Neem gerust contact met ons op: 

Mario Delamboy
Business Development Manager
E-mail: mario.delamboy@sgs.com
Telefoon: +31 (0)88 214 52 04 / 06 11 04 83 10