Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Vaak is nog onduidelijk waar chroom-6 zich bevindt. Hierdoor kan de gezondheid van medewerkers in het gevaar komen. Met het unieke door SGS ontwikkelde vier-stappenprotocol wordt duidelijk of chroom-6 aanwezig is en wat de hoeveelheid en het gehalte is.

Betrouwbare uitspraak met het vier-stappenprotocol

Het SGS vier-stappenprotocol zorgt voor de meest betrouwbare uitspraak over de aanwezigheid van chroom-6 in verflagen. Wij gaan hierbij als volgt te werk:

  • Stap 1: HXRF-meting - Met een draagbaar meetinstrument meten we op locatie of chroom is toegepast;
  • Stap 2: Sneltest - Een professionele sneltest toont aan of het chroom-6 betreft;
  • Stap 3: Laboratoriumonderzoek - In ons laboratorium stellen we vast in welk gehalte chroom-6 aanwezig is;
  • Stap 4: Forensisch onderzoek met microscopie - Met een elektronenmicroscoop (SEM) bepalen we waar in de verflagen het chroom-6 is toegepast.

Over chroom-6

Chroom-6 komt veelal voor in coatings, waaronder kozijnen, hekwerken, bruggen, installaties en vaar- of voertuigen. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf toegevoegd om het te versterken en roesten te voorkomen. Bij bewerking van chroom-6 houdende verflagen kan deze stof vrijkomen. Chroom-6 in stof-, rook- of dampvorm kan schadelijk zijn voor de gezondheid.