Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Bij werk van een Restaurator, bestaande uit het onderzoeken en indien nodig herstellen van objecten ter behoud van een cultureel erfgoed, speelt opleiding en vakbekwaamheid (competenties) een belangrijke rol. Wanneer een Restaurator het vak niet verstaat kan er onherstelbare schade aan objecten ontstaan. Zowel nationaal als internationaal is er steeds meer vraag naar erkende Restauratoren.

Het Restauratoren Register

Sinds 1 juli 2019 kunnen restauratoren hun bekwaamheid aantonen door zich te laten registreren in het Restauratoren Register. Deze registratie is enkel mogelijk nadat de restaurator zijn of haar competenties met succes heeft laten toetsen via een erkende instelling. Als onafhankelijke partij is SGS Veiligheidsexamens de toetsende instelling voor het register.  

Het Restauratoren Register is een openbaar raadpleegbaar register. Zo kunnen opdrachtgevers, werkgevers en andere belanghebbenden zien of de Restaurator naast de getoetste deskundigheid ook zijn of haar vakkennis actief bijhoudt. Het volgende is inzichtelijk:

  • Is de Restaurator een Registerrestaurator?
  • Op welk niveau is de Registerrestaurator werkzaam?
  • Binnen welke specialisatie in het vakgebied is de Registerrestaurator werkzaam?
Meer informatie
Voor meer informatie over het register, de eisen en de toelating kunt u terecht op deze pagina. Of neem contact op met Cora van der Vliet via 088-2145142.