Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Gesimuleerde destillatie is een gaschromatografie (GC) methode die wordt gebruikt om petroleum fracties en producten te karakteriseren op basis van hun kookpunt. Eén van de meest gebruikte analysetechnieken in de petrochemische industrie is gesimuleerde destillatie (Simulated Distillation). Met een SimDist analyse worden de koolwaterstoffen gescheiden in volgorde van kookpunt.

Waarom gesimuleerde destillatie?
Een dergelijke analyse van deze kookpuntverdeling van petroleum fracties is een snelle betrouwbare analytische manier om een vergelijk te maken, maar ook om controles uit te voeren ten opzichte van de conventionele destillaties die op grote schaal worden toegepast in raffinaderijen. Met deze informatie wordt de meest efficiënte manier bepaald om het destillatieproces te bedienen en te regelen.

Kennis van het kookbereik van petroleumproducten is essentieel voor:

  • Kwaliteitsborging;
  • Kookpuntdata is een belangrijke specificatie bij het karakteriseren van petroleumproducten;
  • Controle van raffinageprocessen;
  • Het voorspellen van fysische en chemische eigenschappen;
  • Naleving van de milieuwetgeving.

Routine destillatietesten worden veel gebruikt om het kookbereik te bepalen. Er bestaan verschillende gestandaardiseerde toepassingen voor SimDist. De volgende toepassingen worden ondersteund door SimDist: 

Toepassing

Doel

Kookpunt [°C]

ASTM D2887

Gasoil and Jet Fuel

36-538

ASTM D6352

Lub Oils, Base Stock

174-700

ASTM D7169

Crude Oil and Residual Sample

36-720

ASTM D7500

Lub Oils and Not Residual Samples

100-735

EN15199-1

Not Residual Samples

100-750

EN15199-2

Residual Sample

100-750

EN15199-3/IP545

Crude Oil

36-750

 

Figuur. 1 Overlay van chromatogrammen van een kwalitatief mengsel van normale paraffines en een referentiegasolie, waarbij hun kookpuntverdeling wordt vergeleken.

 

Een volledige gesimuleerde destillatieanalyse kan in 40 minuten worden uitgevoerd en levert een nauwkeurige bepaling van de ware kookpuntgegevens op - van alle petroleumproducten.

Meer informatie
Onze experts staan u graag te woord voor meer informatie over de SimDist analyse. Neem contact op via e-mail of telefonisch via +31 (0)88 214 3340.